DEZVOLTAREA ACTIVITATII SI CRESTEREA COMPETITIVITATII LA SC PHILOMED SRL PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE DE ULTIMA GENERATIE


(Microintreprinderi)


Axa 4 - Masura 3 - 30.06.2014 - 6 luni
Bacau
Bacau
SC PHILOMED SRL
Finalizat


I. Solicitantul : SC PHILOMED SRL

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord - Est, Str Alexei Tolstoi, nr 1, Sc A, ap. 1, mun. Bacau, jud. Bacau

III. Numarul contractului: nr. 4536 /30.06.2014

IV. Valoarea contractului de finantare

Valoare totala a proiectului (RON)

Valoare eligibila (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget national

Contributie beneficiar

(RON)

905.523,64

888.073,07

793.582,10

93.691,71

799,26

din care valoarea finantarii nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 887.273,81 lei(99,91 % din valoarea eligibila a proiectului) aproximativ : 200.387,06 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :

- Crearea a 4 locuri de munca, permanente, cu norma intreaga, utilizand forta de munca locala, la sfarsitul perioadei de implementare a proiectului.

- Cresterea ratei profitului cu 15 % pana la sfarsitul perioadei de mentinere obligatorie a investitiei.

VI. Grupul tinta al proiectului finantat :

- Persoane fizice din municipiul Bacau, din judetul Bacau si din regiunea Moldovei, in special femei;

- Firma si angajatii acesteia.

VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 4

VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Locuri de munca nou create – femei : 3.5

Locuri de munca nou create – barbati: 0.5

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 4