ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE NOI DE SPECIALITATE SI ECHIPAMENT IT IN CADRUL SC ELDENT STOMATOLOGY SRL IN VEDEREA CONSOLIDARII POZITIEI PE PIATA SERVICIILOR DE ASISTENTA STOMATOLOGICA


(Microintreprinderi)


Axa 4 - Masura 3 - 30.06.2014 - 10 luni
Iasi
Iasi
SC ELDENT STOMATOLOGY SRL
Finalizat


I. Solicitantul : SC ELDENT STOMATOLOGY SRL

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord Est, Municipiul Iasi, Judetul Iasi

Str Garabet Ibraileanu nr 1, imobilul Ambulatoriului de Specialitate CF Iasi cu denumirea C2, et 4

III. Numarul contractului: nr. 4381 /30.06.2014

IV. Valoarea contractului de finantare

Valoare totala a proiectului (RON)

Valoare eligibila (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget national

Contributie beneficiar

(RON)

545.104,00

542.715,80

485.405,01

57.310,79

0,00

din care valoarea finantarii nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 542.715,80 lei(100,00 % din valoarea eligibila a proiectului) aproximativ : 122.995,08 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :

- cresterea cifrei de afaceri cu cca 20%, ca urmare a prestarii a 8 tipuri de servicii stomatologice in termen de 12 luni de la finalizarea proiectului.

- achizitionarea a 23 echipamente de specialitate si a unui echipament IT;

- crearea a 3 noi locuri de munca permanente cu norma intreaga.

VI. Grupul tinta al proiectului finantat :

Grup tinta: populatia municipiului Iasi si a localitatilor din zona sa metropolitana (400.000 locuitori) la care se adauga si studentii cu resedinta provizorie in municipiu.

Beneficiari directi:

- clientii potentiali estimati pentru primul an de operare a investitiei vor fi circa 1000 pacienti unici (800 persoane fizice si 200 angajati provenind din cadrul celor 20 entitati economice cu care cabinetul preconizeaza o colaborare).

VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Echipamente de specialitate achizitionate: 23 buc

Echipament IT achizitionat: 1 buc

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 3

VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Echipamente de specialitate achizitionate: 23 buc

Echipament IT achizitionat: 1 buc

Locuri de munca nou create - femei: 3

Locuri de munca nou create - barbati: 0

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 3