TIPOGRAFIA DIGITALA-STANDARDE RIDICATE SI SERVICII DE CALITATE PRIN INTRODUCEREA DE NOI TEHNOLOGII


(Microintreprinderi)


Axa 4 - Masura 3 - 30.06.2014 - 6 luni
Iasi
Iasi
SC LICITATII-PROIECTE.RO SRL
Finalizat


I. Solicitantul : SC LICITATII-PROIECTE.RO SRL

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord Est, Str Canta, nr 1, Bl. 457, sc. C, ap 1, parter, mun. Iasi

III. Numarul contractului: nr. 4343 /30.06.2014

IV. Valoarea contractului de finantare

Valoare totala a proiectului (RON)

Valoare eligibila (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget national

Contributie beneficiar

(RON)

1.101.997,92

872.994,91

629.167,43

74.291,87

169.535,61

din care valoarea finantarii nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 703.459,30 lei(80,58 % din valoarea eligibila a proiectului) aproximativ : 159.424,20 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :

- Crearea a 4 locuri de munca, cu norma intreaga, utilizand forta de munca locala la sfarsitul perioadei de implementare a proiectului.

- Realizaea unei rate a profitului de minim 10 %,pana la sfarsitul perioadei de mentinere obligatorie a investitiei.

VI. Grupul tinta al proiectului finantat :

Principalii beneficiari ai proiectului sunt:

- Societatea comerciala, impreuna cu cei 5 lucratori care vor fi la sfarsitul implementarii proiectului;

- Societati comerciale si cooperatiste de pe raza judetului Iasi si imprejurimi, care vor sa-si promoveze afacerea;

- Autoritati publice locale de pe raza judetului si imprejurimi;

- Institutii de invatamant, cultura.

VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 4

VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Locuri de munca nou create - femei: 1

Locuri de munca nou create - barbati: 3

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 4