CRESTEREA COMPETITIVITATII PRIN ACHIZITIONAREA DE TEHNOLOGII MEDICALE DE ULTIMA GENERATIE PENTRU CENTRUL MEDICAL ANTARES CT SRL


(Microintreprinderi)


Axa 4 - Masura 3 - 20.06.2014 - 6 luni
Piatra Neamt
Neamt
SC CENTRUL MEDICAL ANTARES CT SRL
Finalizat


I. Solicitantul : SC CENTRUL MEDICAL ANTARES CT SRL

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord Est, Piatra Neamt, str Republicii nr 25, jud Neamt

III. Numarul contractului: nr. 4255 /20.06.2014

IV. Valoarea contractului de finantare

Valoare totala a proiectului (RON)

Valoare eligibila (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget national

Contributie beneficiar

(RON)

1.122.584,40

905.580,00

640.697,85

75.615,93

189.266,22

din care valoarea finantarii nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 716.313,78 lei(79,10 % din valoarea eligibila a proiectului) aproximativ : 162.337,40 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :

- crearea de 6 noi locuri de munca permanente;

- cresterea cifrei de afaceri cu 168% pana la sfarsitul perioadei de mentinere obligatorie a investitiei.

VI. Grupul tinta al proiectului finantat :

Potentialii beneficiari ai proiectului sunt:

- persoane fizice din orasul Piatra Neamt;

- perosnae juridice publice sau private;

- clientii existenti.

VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Locuri de munca nou create - femei: 4

Locuri de munca nou create - barbati: 2

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 6

VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Locuri de munca nou create - femei: 4

Locuri de munca nou create - barbati: 2

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 6