INFIINTARE CENTRU DE REMODELARE CORPORALA PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE DE SPECIALITATE


(Microintreprinderi)


Axa 4 - Masura 3 - 20.06.2014 - 7 luni
Neamt
SC SAFO INTERNATIONAL SRL
Finalizat


I. Solicitantul : SC SAFO INTERNATIONAL SRL

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord Est, Mun Piatra Neamt, str 22 Decembrie, nr 6, jud Neamt

III. Numarul contractului: nr. 4231 /20.06.2014

IV. Valoarea contractului de finantare

Valoare totala a proiectului (RON)

Valoare eligibila (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget national

Contributie beneficiar

(RON)

1.084.795,45

848.589,53

758.978,48

89.611,05

0,00

din care valoarea finantarii nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 848.589,53 lei(100,00 % din valoarea eligibila a proiectului) aproximativ : 192.314,91 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :

- diversificarea activitatii de servicii in domeniul tratamentelor de remodelare corporala in scopul cresterii competitivitatii firmei.

- crearea a 7 noi locuri de munca;

- achizitionarea de noi echipamente;

- imbunatatirea pozitiei competitive a firmei prin dezvoltarea firmei si extinderea obiectului de activitate si promovarea serviciilor sale;

- cresterea cifrei de afaceri a firmei cu peste 50 % in 12 luni de la finalizarea investitiei, fata de anul de referinta 0 (2012); - cresterea competitivitatii serviciilor si realizarea acestora la standardele tehnologice si profesionale ale U.E.;

- imbunatatirea productivitatii muncii prin asimilarea continua de noi tehnologii si echipamente performante, cu 7.5 % in primul an si cu cate 50 % in anii 2 si 3 de dupa finalizarea investitiei;

- cresterea profitului net cu peste 50 % in 12 luni de la finalizarea investitiei, fata de anul de referinta 0 (2012);

- crearea unei imagini de marca pentru serviciile firmei SAFO INTERNATIONAL;

- cresterea eficientei energetice.

VI. Grupul tinta al proiectului finantat :

Beneficiari directi:

- SAFO INTERNATIONAL;

- persoane fizice si juridice din Piatra Neamt;

- persoane fizice si juridice din judetele invecinate;

- angajatii companiei SC SAFO INTERNATIONAL SRL.

Beneficiari indirecti:

- locuitorii zonei;

- furnizorii de materii prime locali;

- alti furnizori de piese de schimb, uleiuri si accesorii;

- persoanele aflate in cautarea unui loc de munca in domeniul intretinerii corporale.

VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Locuri de munca nou create - femei: 6

Locuri de munca nou create - barbati: 1

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 7

VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Locuri de munca nou create - femei: 6

Locuri de munca nou create - barbati: 1

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 7