REABILITAREA SI VALORIFICAREA DURABILA A OBIECTIVULUI DE PATRIMONIU COMPLEXUL MONAHAL COSULA, JUDETUL BOTOSANI


(Patrimoniu Cultural)


Axa 5 - Masura 1 - 12.02.2014 - 20 luni
Cosula
Botosani
JUDETUL BOTOSANI
Finalizat


I. Solicitantul : JUDETUL BOTOSANI

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord - Est, localitatea Cosula, judetul Botosani

III. Numarul contractului: nr. 4061 /12.02.2014

IV. Valoarea contractului de finantare

Valoare totală a proiectului (RON)

Valoare eligibilă (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget naţional

Contribuţie beneficiar

(RON)

16.535.885,09

9.804.422,62

8.860.256,72

748.077,45

196.088,45

din care valoarea finanţării nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 9.608.334,17 lei(98,00 % din valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ : 2.153.224,61 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :

- restaurarea obiectivului de patrimoniu national reprezentat de "Complexul Monahal Cosula" (Biserica Sf. Nicolae, Casa Egumeneasca, Arhodanricul, Trapeza, Cuhniile, Turnul Clopotnita, Zidul de Incinta) in vederea punerii in valoare a acestuia sub aspect structural, functional si arhitectural;

- sistematizarea si reabilitarea infrastructurilor conexe Ansamblului in vederea facilitarii accesului la monumentul national "Complexul Monahal Cosula" din judetul Botosani;

- amenajarea si dotarea Complexului Monahal Cosula in vederea includerii in circuitul turistic cultural si religios precum si promovarea obiectivului la nivel judetean, regional si national.

VI. Grupul ţintă al proiectului finantat :

Grup tinta:

- turisti si excursionisti intra si extraregionali.

Beneficiari directi:

- turisti veniti in scop de turism leisure, ecleziastic si cultural;

- persoane fizice si juridice interesate de turismul ecleziastic;

- grupuri organizate de prescolari, scolari sau studenti.

Beneficiari indirecti:

- Regiunea N-E in general si comunitatea locala in special;

- Judetul Botosani - valorificarea atractiilor turistice;

- locuitorii judetului - noi locuri de munca create;

- societatea civila;

- prestatorii de servicii.

VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :

Obiective de patrimoniu restaurate/ amenajate: 1

Locuri de munca nou create - temporare (pe perioada executiei): 50

Locuri de munca nou create - permanente (in faza de operare): 9

Vizitatori la obiective turistice: 2.000

Locuri de munca nou create / mentinute: 9

Vizitatori la obiectivul turistic Complexul monahal Cosula: 2.000

VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :

Obiective de patrimoniu restaurate/ amenajate: 1

Locuri de munca nou create - temporare (pe perioada executiei): 50

Locuri de munca nou create - permanente (in faza de operare): 9

Vizitatori la obiective turistice: 2.000

Locuri de munca nou create / mentinute: 9

Vizitatori la obiectivul turistic Complexul monahal Cosula: 2.000 .