DEZVOLTAREA SERVICIILOR SI CRESTEREA COMPETITIVITATII PRIN ACHIZITE DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE LA SC STIL MEDIA SRL


(Microintreprinderi)


Axa 4 - Masura 3 - 17.02.2014 - 12 luni
Suceava
Suceava
SC STIL MEDIA SRL
Finalizat


I. Solicitantul : SC STIL MEDIA SRL

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord Est, Mun. Suceava, str. Bradului, nr.2, ap.2, Falticeni, str. Republicii, et.3, cam 11, jud. Suceava

III. Numarul contractului: nr. 4057 /17.02.2014

IV. Valoarea contractului de finantare

Valoare totala a proiectului (RON)

Valoare eligibila (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget national

Contributie beneficiar

(RON)

891.917,12

707.693,00

632.960,62

74.732,38

0,00

din care valoarea finantarii nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 707.693,00 lei(100,00 % din valoarea eligibila a proiectului) aproximativ : 160.383,68 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :

- cresterea competitivitatii activitatilor propuse a se realiza prin proiect, prin cresterea capacitatii SC STIL MEDIA SRL de a se dezvolta, utilizand noi echipamente tehnologice;

- utilizarea de tehnologii performante prin achizitia unor echipamente tehnologice, realizarea unor produse si servicii de calitate, la nivel european cu costuri minime pentru clienti;

- dezvoltarea capacitatii de productie prin utilizarea resurselor locale si a potentialului de creare de noi locuri de munca pe piata locala si nu numai;

- cresterea capacitatii existente; - diversificarea serviciilor realizate;

- cresterea productivitatii;

- imbunatatirea performantelor si calitatii serviciilor oferite;

- protejarea mediului inconjurator, prin utilizarea de echipamente si tehnologii moderne achizitionate;

- investitii in software (licente, software, etc).

VI. Grupul tinta al proiectului finantat :

Beneficiari directi:

- mediul de afaceri local si national;

- persoane fizice din Regiunea Nord-Est, dar si din celelalte regiuni;

- angajatii societatii.

Beneficiari indirecti:

- cetatenii Regiunii de Dezvoltare Nord-Est;

- furnizori, colaboratori, parteneri, concurenti sau investitori ai SC STIL MEDIA SRL;

- alte companii de profil din tara.

VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Echipamente pentru servicii de transmitere si difuzare programe radio: 24

Echipamente si programe informatice: 33

Locuri de munca nou create - femei: 3

Locuri de munca nou create - barbati: 2

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 5

VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Echipamente pentru servicii de transmitere si difuzare programe radio: 24

Echipamente si programe informatice: 33

Locuri de munca nou create - femei: 3,5

Locuri de munca nou create - barbati: 1,5

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 5