DEZVOLTAREA SERVICIILOR TURISTICE OFERITE DE SC SENSO C SRL PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE MODERNE SI TEHNOLOGII NOI


(Microintreprinderi)


Axa 4 - Masura 3 - 06.12.2013 - 8 luni
Slanic Modova
Bacau
SC SENSO C SRL
Finalizat


I. Solicitantul : SC SENSO C SRL

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord Est, oras Slanic Moldova, str. Nicolae Balcescu nr. 89, jud. Bacau

III. Numarul contractului: nr. 3969 /06.12.2013

IV. Valoarea contractului de finantare

Valoare totala a proiectului (RON)

Valoare eligibila (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget national

Contributie beneficiar

(RON)

1.055.231,46

841.920,55

753.013,74

88.906,81

0,00

din care valoarea finantarii nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 841.920,55 lei(100,00 % din valoarea eligibila a proiectului) aproximativ : 191.237 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :

- cresterea cifrei de afaceri cu cca 123,88% si a proftiului net cu cca. 538,71% la SC SENSO C SRL;

- achizitionarea a 53 de echipamente de specialitate si tehnologii noi, 16 echipamente informatice, 24 unitati/seturi de mobilier specific si crearea a 6 noi locuri de munca permanente.

VI. Grupul tinta al proiectului finantat :

Grup tinta: turistii persoane fizice si juridice din Romania si strainatate;

Beneficiarii directi:

- turistii care practica turismul balneo-terapeutic;

- turistii care practica turismul de afaceri;

- turisti care practica agroturismul.

Beneficiarii directi:

- cca 1140 clienti persoane juridice interesate de turismul balneo-terapeutic, turismul de afaceri si agroturismul, din regiunea Nord-Est, jud. Bacau, statiunea Slanic Moldova si imprejurimile sale.

- cca 760 clienti persoane fizice interesate de turismul balneo-terapeutic si agroturismul din regiunea Nord Est.

Beneficiari indirecti:

- complexul turistic "Poiana Verde"

- personalul existent;

- producatorii si furnizorii;

- populatia judetului Bacau;

- pensiunile din Regiunea de Nord-Est.

VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Echipamente de specialitate si utilaje tehnologice achizitionate: 53 buc

Echipamente informatice achizitionate: 16 buc

Unitati/Seturi mobilier specific achizitionat: 24 buc

Locuri de munca nou create - femei: 3

Locuri de munca nou create - barbati: 3

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 6

VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Echipamente de specialitate si utilaje tehnologice achizitionate: 53 buc

Echipamente informatice achizitionate: 16 buc

Unitati/Seturi mobilier specific achizitionat: 24 buc

Locuri de munca nou create - femei: 3

Locuri de munca nou create - barbati: 3

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 6