DIVERSIFICAREA ACTIVITATII SC SERVICII PC SRL PRIN ACHIZITIONAREA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE DE CONSTRUCTII


(Microintreprinderi)


Axa 4 - Masura 3 - 25.11.2013 - 9 luni
Bacau
Bacau
SC SERVICII PC SRL
Finalizat


I. Solicitantul : SC SERVICII PC SRL

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord - Est, Str. Letea, nr. 28 B, Bacau, jud. Bacau

III. Numarul contractului: nr. 3941 /25.11.2013

IV. Valoarea contractului de finantare

Valoare totala a proiectului (RON)

Valoare eligibila (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget national

Contributie beneficiar

(RON)

1.050.131,21

846.648,56

757.242,47

89.406,09

0,00

din care valoarea finantarii nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 846.648,56 lei(100,00 % din valoarea eligibila a proiectului) aproximativ : 191.212,01 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :

- Consolidarea pozitiei pe piata constructiilor;

- Imbunatatirea continua a indicatorilor de performanta pentru serviciile oferite;

- Obtinerea unei cote de piata relevanta pe termen mediu si lung;

- Cresterea satisfactiei clientilor prin calitatea serviciilor oferite;

- Achizitia de utilaje performante;

- Cresterea cifrei de afaceri;

- Crearea unui numar de 11 locuri de munca permanente incepand cu perioada de implementare a proiectului.

VI. Grupul tinta al proiectului finantat :

Beneficiari directi:

- SC SERVICII PC SRL;

- furnizorii firmei;

- angajatii firmei;

- locuitorii jud. Bacau;

Beneficiari indirecti:

- locuitorii orasului Bacau;

- bugetul de stat.

VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Numarul de servicii nou realizate in cadrul societatii: 1

Numarul de utilaje/echipamente achizitionate: 4 buc

Locuri de munca nou create - femei: 4

Locuri de munca nou create - barbati: 7

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 11

VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Numarul de servicii nou realizate in cadrul societatii: 1

Numarul de utilaje/echipamente achizitionate: 4 buc

Locuri de munca nou create - femei: 0

Locuri de munca nou create - barbati: 11

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 11