ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE MEDICALE IN VEDEREA DEZVOLTARII SERVICIILOR OFERITE DE CATRE SC EURODERMA IMPEX SRL


(Microintreprinderi)


Axa 4 - Masura 3 - 26.11.2013 - 12 luni
Iasi
Iasi
SC EURODERMA IMPEX SRL
Finalizat


I. Solicitantul : SC EURODERMA IMPEX SRL

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord - Est, Mun. Iasi, B-dul Tudor Vladimirescu nr.83, etaj P, ap. 3, jud. Iasi

III. Numarul contractului: nr. 3937 /26.11.2013

IV. Valoarea contractului de finantare

Valoare totala a proiectului (RON)

Valoare eligibila (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget national

Contributie beneficiar

(RON)

842.506,44

677.839,36

606.259,52

71.579,84

0,00

din care valoarea finantarii nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 677.839,36 lei(100,00 % din valoarea eligibila a proiectului) aproximativ : 153.087,17 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :

- Crearea a 4 noi locuri de munca permanente cu norma intreaga;

- Cresterea competitivitatii SC EURODERMA IMPEX SRL prin achizitionarea de echipamente performante;

- Cresterea cifrei de afaceri cu 2,91% in fiecare an, pentru urmatorii 3 ani dupa implementarea proiectului;

- Diversificarea activitatii realizate de SC EURODERMA IMPEX SRL prin achizitionarea de echipamente cu tehnologie avansata.

VI. Grupul tinta al proiectului finantat :

Beneficiar direct: SC EURODERMA IMPX SRL.

Beneficiari indirecti:

- clienti actuali si viitori ai microintreprinderii;

- furnizorii societatii;

- populatia Regiunii Nord-Est;

- administratiile locale s centrale.

VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 4

VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 4