SC HIPOCRAT SRL - ACHIZITIONARE DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE PENTRU CRESTEREA CALITATII SERVICIILOR MEDICALE


(Microintreprinderi)


Axa 4 - Masura 3 - 09.10.2013 - 6 luni
Suceava
Suceava
SC HIPOCRAT SRL
Finalizat


I. Solicitantul : SC HIPOCRAT SRL

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord Est, Municipiul Suceava, str. Vasile Bumbac, nr. 18, bloc 18, sc. A, ap. 1, judetul Suceava

III. Numarul contractului: nr. 3858 /09.10.2013

IV. Valoarea contractului de finantare

Valoare totala a proiectului (RON)

Valoare eligibila (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget national

Contributie beneficiar

(RON)

313.018,06

224.311,50

200.624,21

23.687,29

0,00

din care valoarea finantarii nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 224.311,50 lei(100,00 % din valoarea eligibila a proiectului) aproximativ : 50.951 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :

- achizitionarea a 4 bucati de echipamente medicale, in termen de 6 luni de la semnarea contractului de finantare.

- cresterea cifrei de afaceri cu 30,97% in termen de 12 luni de la finalizarea proiectului;

- cresterea numarului angajatilor cu 2 angajati in termen de 6 luni de la semnarea contractului de finantare;

- introducerea a 4 echipamente inovative in procesul de furnizare a serviciilor, in termen de 6 luni de la semnarea contractului de finantare;

- dezvoltarea competentelor profesionale, in termen de 6 luni de la semnarea contractului de finantare pentru 9 salariati existenti si 2 salariati nou angajati, prin exploatarea a 4 echipemente de inalta performanta tehnologica.

VI. Grupul tinta al proiectului finantat :

Beneficiari directi: SC Hipocrat SRL, angajatii firmei

Beneficiari indirecti: clientii si furnizorii societatii si persoanele angajate prin proiect.

VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Echipamente medicale: 4

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 2

VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Echipamente medicale: 4

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 2

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite, femei: 2