REABILITAREA SI MODERNIZAREA CLADIRII CENTRULUI 5 IN ORASUL COMANESTI, JUDETUL BACAU


(Centre Sociale)


Axa 1 - Masura 1 - 16.11.2012 - 23 luni
Comanesti
Bacau
ORASUL COMANESTI
Finalizat


I. Solicitantul : ORASUL COMANESTI

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord - Est, localitatea Comanesti, judetul Bacau

III. Numarul contractului: nr. 3573 /16.11.2012

IV. Valoarea contractului de finantare

Valoare totala a proiectului (RON)

Valoare eligibila (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget national

Contributie beneficiar

(RON)

3.320.388,44

2.290.089,38

1.840.086,82

404.200,78

45.801,78

din care valoarea finantarii nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 2.244.287,60 lei(98,00 % din valoarea eligibila a proiectului) aproximativ : 506.862,91 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :

- reabilitarea si modernizarea cladirii Centrul nr. 5 din orasul Comanesti si pregatirea sa pentru noi tipuri de activitati economice si sociale.

VI. Grupul tinta al proiectului finantat :

Beneficiari directi:

-Consiliul Local al orasului Comanesti;

-persoane aflate in cautarea unui loc de munca;

-someri;

-persoane care au parasit timpuriu scoala;

-angajati;

-intreprinzatori;

-manageri de la toate nivelurile.

Beneficiari indirecti:

-23844 locuitori ai orasului Comanesti;

-persoanele cu dizabilitati (beneficiaza de rampe speciale de acces);

-agentii economici;

-proprietarii imobilelor amplasate pe strazile reabilitate;

-Regiunea de N-E;

-societatea romaneasca.

VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :

Cladiri reabilitate/modernizate si pregatite pentru noi activitati economice/sociale-infrastructura urbana: 1

Suprafata cladirilor reabilitate/modernizate si pregatite pentru noi activitati economice/sociale-infrastructura urbana: 1.044,87 mp

Asigurarea de dotari speciale pentru accesul persoanelor cu dizabilitati si in vderea utilizarii cladirii Centrul 5: 1

Locuri de munca nou create: 7

Locuri de munca nou create:femei: 4

Locuri de munca nou create:barbati: 3

VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :

Cladiri reabilitate/modernizate si pregatite pentru noi activitati economice/sociale-infrastructura urbana: 1

Suprafata cladirilor reabilitate/modernizate si pregatite pentru noi activitati economice/sociale-infrastructura urbana: 1.044,87 mp

Asigurarea de dotari speciale pentru accesul persoanelor cu dizabilitati si in vderea utilizarii cladirii Centrul 5: 1

Locuri de munca nou create: 0

Locuri de munca nou create:femei: 0

Locuri de munca nou create:barbati: 0