CRESTEREA COMPETITIVITATII SC ORANGE DESIGN SRL PRIN ACHIZ. DE ECHIP. DE SPECIALITATE, ECHIP. SI PROGR. INFORMATICE IN VEDEREA EXTINDERII ACTIV. IN DOMENIUL SERVICIILOR DE FOTOCOPIERE, DE PREG. A DOCUMENTELOR SI ALTE ACTIV. SPECIALIZATE DE SECRETARIAT


(Microintreprinderi)


Axa 4 - Masura 3 - 01.10.2012 - 9 luni
Iasi
Iasi
SC ORANGE DESIGN SRL
Finalizat


I. Solicitantul : SC ORANGE DESIGN SRL

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord Est, localitatea IASI, judetul IASI

III. Numarul contractului: nr. 3468 /01.10.2012

IV. Valoarea contractului de finantare

Valoare totala a proiectului (RON)

Valoare eligibila (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget national

Contributie beneficiar

(RON)

439.563,14

345.764,43

309.251,71

36.512,72

0,00

din care valoarea finantarii nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 345.764,43 lei(100,00 % din valoarea eligibila a proiectului) aproximativ : 77.866,10 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :

-cresterea cifrei de afaceri cu 107,11% la SC ORANGE DESIGN SRL.

VI. Grupul tinta al proiectului finantat :

Beneficiari directi:

-245 persoane fizice si juridice din municipiul Iasi beneficiari ai serviciilor de fotocopiere in primul an de operare.

Beneficiari indirecti:

-SC ORANGE DESIGN SRL;

-furnizorii de echipamente de specialitate si prestatorii de servicii de mentenanta a acestora;

-autoritatile publice locale;

-microintreprinderi care activeaza pe piata serviciilor de fotocopiere - prin exemplul oferit;

-institutiile de invatamant cu profil tehnic.

VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Locuri de munca nou create - femei: 1

Locuri de munca nou create - barbati: 1

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 2

VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Locuri de munca nou create - femei: 1

Locuri de munca nou create - barbati: 1

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 2