MODERNIZAREA LABORATORULUI DE RADIOLOGIE DENTARA


(Microintreprinderi)


Axa 4 - Masura 3 - 14.05.2012 - 6 luni
Iasi
Iasi
SC TERRAMOLD MEDICAL SRL
Finalizat


I. Solicitantul : SC TERRAMOLD MEDICAL SRL

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord Est, localitatea Iasi, judetul Iasi

III. Numarul contractului: nr. 3065 /14.05.2012

IV. Valoarea contractului de finantare

Valoare totala a proiectului (RON)

Valoare eligibila (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget national

Contributie beneficiar

(RON)

821.595,36

662.300,00

592.361,12

69.938,88

0,00

din care valoarea finantarii nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 662.300,00 lei(100,00 % din valoarea eligibila a proiectului) aproximativ : 146.851,44 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :

-cresterea numarului de servicii de radiologie dentara furnizate de SC TERRAMOLD MEDICAL SRL, cu un nou serviciu, tomografia dentara 3D;

-crearea de noi locuri de munca ca urmare a implementarii proiectului.

VI. Grupul tinta al proiectului finantat :

Beneficiari directi:

-clientii noului serviciu;

-9 angajati ai clinicii.

Beneficiari indirecti:

-firmele furnizoare de consumabile;

-firmele furnizoare de servicii conexe;

-cabinetele stomatologice care nu dispun de dotare radiologica;

-municipiul Iasi.

VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite, femei: 5

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 5

VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite, femei: 5

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 5