DOTARE CU ECHIPAMENT CENTRU MEDICAL SPECIALIZAT IN PREVENIREA CANCERULUI GENITO-MAMAR


(Microintreprinderi)


Axa 4 - Masura 3 - 01.11.2011 - 24 luni
Bacau
Bacau
SC EXAGYN SRL
Finalizat


I. Solicitantul : SC EXAGYN SRL

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord Est, localitatea BACAU, judetul BACAU

III. Numarul contractului: nr. 2482 /01.11.2011

IV. Valoarea contractului de finantare

Valoare totala a proiectului (RON)

Valoare eligibila (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget national

Contributie beneficiar

(RON)

1.084.702,40

831.767,00

794.919,72

0,00

36.847,28

din care valoarea finantarii nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 794.919,72 lei(95,57 % din valoarea eligibila a proiectului) aproximativ : 176.257,14 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :

-cresterea profitului si cresterea ratei rentabilitatii exploatarii;

-cresterea productivitatii muncii;

-adaptarea serviciilor medicale oferite de SC EXAGYN SRL si includerea acestora in programele nationale de sanatate, astfel incat acestea sa raspunda problemelor de sanatate publica prioritare si nevoilor grupurilor populationale vulnerabile.

-dezvoltarea si modernizarea infrastructurilor proprii, in calitate de furnizor de servicii medicale si dotarea acestora cu aparatura/echipamente medicale si mijloace de transport specifice;

VI. Grupul tinta al proiectului finantat :

Grup tinta:

-50.000 de femei;

-persoane care se prezinta periodic pentru diferite investigatii.

Beneficiari directi:

-SC EXAGYN SRL.

Beneficiari indirecti:

-bugetul local.

VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Locuri de munca nou create - femei: 6

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 6

VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Locuri de munca nou create - femei: 6

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 6