DOTAREA CU ECHIPAMENTE PENTRU FABRICAREA DE TRAVERSE PENTRU REMORCI SI SEMIREMORCI SI ALTE CONSTRUCTII SUDATE


(Microintreprinderi)


Axa 4 - Masura 3 - 03.11.2011 - 9 luni
Iasi
Iasi
SC GLOBE MARK SRL
Finalizat


I. Solicitantul : SC GLOBE MARK SRL

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord Est, municipiul IASI, judetul IASI

III. Numarul contractului: nr. 2461 /03.11.2011

IV. Valoarea contractului de finantare

Valoare totala a proiectului (RON)

Valoare eligibila (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget national

Contributie beneficiar

(RON)

1.191.003,24

836.000,00

727.654,40

0,00

108.345,60

din care valoarea finantarii nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 727.654,40 lei(87,04 % din valoarea eligibila a proiectului) aproximativ : 163.268,35 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :

-infiintarea si utilarea unui atelier de productie;

-crearea de noi locuri de munca cu norma inteaga pentru perioada nedeterminata;

-cresterea profitului.

VI. Grupul tinta al proiectului finantat :

Beneficiari directi:

-clientii potentiali;

-SC GLOBE MARK SRL.

Beneficiari indirecti:

-piata de transport marfa si logistica.

VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Locuri de munca nou create - barbati: 7

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 7

VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Locuri de munca nou create - barbati: 7

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 7