MODERNIZAREA ACTIVITATII DE CONSTRUCTII SI CRESTEREA COMPETITIVITATII LA SC INSTAL DESIGN SRL, DIN LOCALITATEA BACAU, JUDETUL BACAU, PRIN ACHIZIONAREA DE UTILAJE SI SOLUTII INFORMATICE SPECIFICE ACTIVITATII


(Microintreprinderi)


Axa 4 - Masura 3 - 01.11.2011 - 12 luni
Bacau
Bacau
SC INSTAL DESIGN SRL
Finalizat


I. Solicitantul : SC INSTAL DESIGN SRL

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord Est, localitatea Bacau, judetul Bacau

III. Numarul contractului: nr. 2448 /01.11.2011

IV. Valoarea contractului de finantare

Valoare totala a proiectului (RON)

Valoare eligibila (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget national

Contributie beneficiar

(RON)

1.087.155,12

847.836,90

812.651,67

0,00

35.185,23

din care valoarea finantarii nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 812.651,67 lei(95,85 % din valoarea eligibila a proiectului) aproximativ : 180.188,84 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :

- cresterea cifrei de afaceri pentru primul an de activitate, dupa implementare;

- crearea si asigurarea de noi locuri de munca;

- imbunatatirea bazei materiale specifice activitatii, in vederea cresterii capacitatii de executie si a calitatii lucrarilor.

VI. Grupul tinta al proiectului finantat :

Beneficiari directi:

-personalul firmei SC INSTAL DESIGN SRL;

- SC INSTAL DESIGN SRL.

Beneficiari indirecti:

-clientii existenti si potentiali ai firmei;

-colaboratorii firmei din sectoarele orizontale;

-comunitatea locala.

VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Achizitia prin proiect de echipamente si utilaje specifice activitatii de constructii: 5 buc

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 6

VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Achizitia prin proiect de echipamente si utilaje specifice activitatii de constructii: 5 buc

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 6