DEZVOLTAREA INTREPRINDERII SC CONSULT ALGA SRL PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE, MOBILIER SI LUCRARI NECESARE UNEI SPALATORII DE MATERIALE TEXTILE


(Microintreprinderi)


Axa 4 - Masura 3 - 01.11.2011 - 8 luni
Piatra Neamt
Neamt
SC CONSULT ALGA SRL
Finalizat


I. Solicitantul : SC CONSULT ALGA SRL

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord Est, municipiul PIATRA-NEAMT , judetul NEAMT

III. Numarul contractului: nr. 2443 /01.11.2011

IV. Valoarea contractului de finantare

Valoare totala a proiectului (RON)

Valoare eligibila (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget national

Contributie beneficiar

(RON)

1.001.750,66

796.617,09

796.617,09

0,00

0,00

din care valoarea finantarii nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 796.617,09 lei(100,00 % din valoarea eligibila a proiectului) aproximativ : 178.741,94 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :

- cresterea copetitivitatii firmei , prin dotarea cu un numar de 25 e echipamente de ultima generatie;

- cresterea numarului de angajati pana la finalizarea perioadei de implementare a proiectului;

- cresterea cifrei de afaceri cu 58,46% dupa primul an de operare si intretinere al investitiei;

- extinderea gamei de servicii;

- introducerea pe piata locala a unui nou serviciu ;

- preluare comenzi si returnare la domiciliu;

- largirea portofoliului de clienti cu 50%.

VI. Grupul tinta al proiectului finantat :

Beneficiari directi:

- persoanele din judetul Neamt.

Beneficiari indirecti:

- adolescenti,

- batrani,

- adulti cu timpul liber limitat,

- persoane juridice.

VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Locuri de munca nou create - femei: 1

Locuri de munca nou create - barbati: 3

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 4

VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Locuri de munca nou create - femei: 1

Locuri de munca nou create - barbati: 3

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 4