REABILITAREA SI MODERNIZAREA CLADIRII DESTINATE FURNIZARII SERVICIILOR SOCIALE


(Centre Sociale)


Axa 1 - Masura 1 - 27.09.2011 - 9 luni
Dorohoi
Botosani
MUNICIPIUL DOROHOI
Finalizat


I. Solicitantul : MUNICIPIUL DOROHOI

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord Est, localitatea DOROHOI, judetul BOTOSANI

III. Numarul contractului: nr. 2173 /27.09.2011

IV. Valoarea contractului de finantare

Valoare totala a proiectului (RON)

Valoare eligibila (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget national

Contributie beneficiar

(RON)

1.460.766,30

1.007.588,35

809.597,24

177.839,34

20.151,77

din care valoarea finantarii nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 987.436,58 lei(98,00 % din valoarea eligibila a proiectului) aproximativ : 220.942,58 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :

-dezvoltarea serviciilor sociale specializate din orasul Dorohoi, pentru persoanele cu handicap grav, conform standardelor de calitate in vigoare, prin reabilitarea, modernizarea si dotarea spatiului existent care va fi utilizat pentru furnizarea de servicii sociale;

-dezvoltarea serviciilor sociale acordate altor persoane aflate in dificultate, prin imbunatatirea infrastructurii necesare furnizarii serviciilor sociale de pregatire, distribuire a hranei si serviciilor sociale primare si specializate furnizate prin Centrul Social de Urgenta, conform standardelor de calitate in vigoare.

VI. Grupul tinta al proiectului finantat :

Beneficiari directi:

-20 de copii si tineri cu dizabilitati grave;

-20 familii ale copiilor si tinerilor cu dizabilitati;

-50 persoane aflate in dificultate care vor beneficia de consiliere sociala si psihologica;

-50 persoane aflate in dificultate care vor beneficia de consiliere juridica;

-230 persoane care vor beneficia de serviciile sociale de pregatire si distributie a hranei.

Beneficiari indirecti:

-aproximativ 600 persoane, membrii ai familiilor beneficiarilor directi;

-personalul centrului.

VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :

Locuitori care beneficiaza de implementarea proiectelor din planurile integrate de dezvoltare urbana: 22.000

Proiecte care asigura reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv locuinte sociale si imbunatatirea serviciilor sociale: 1

Centre sociale reabilitate/modernizate/echipate: 1

Persoane care beneficiaza de infrastructura reabilitata/ modernizata/ echipata: 1.366

VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :

Locuitori care beneficiaza de implementarea proiectelor din planurile integrate de dezvoltare urbana: 22.000

Proiecte care asigura reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv locuinte sociale si imbunatatirea serviciilor sociale: 1

Centre sociale reabilitate/modernizate/echipate: 1

Persoane care beneficiaza de infrastructura reabilitata/ modernizata/ echipata: 1.366