DOTARE MICROINTREPRINDERE CU UTILAJE DE CONSTRUCTII


(Microintreprinderi)


Axa 4 - Masura 3 - 21.10.2011 - 24 luni
PODU TURCULUI
Bacau
SC DIGCOM CONSTRUCT SRL
Finalizat


I. Solicitantul : SC DIGCOM CONSTRUCT SRL

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord Est, localitatea Onesti, judetul Bacau

III. Numarul contractului: nr. 2385 /21.10.2011

IV. Valoarea contractului de finantare

Valoare totala a proiectului (RON)

Valoare eligibila (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget national

Contributie beneficiar

(RON)

1.084.702,40

368.966,00

368.966,00

0,00

0,00

din care valoarea finantarii nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 368.966,00 lei(100,00 % din valoarea eligibila a proiectului) aproximativ : 81.810,64 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :

-cresterea ciferi de afaceri;

-cresterea profitului si cresterea rentabilitatii exploatarii;

-cresterea productivitatii muncii;

-facilitarea accesibilitatii si mobilitatii populatiei, bunurilor si serviciilor din zonele periferice ale orasului Onesti, astfel incat acestea sa raspunda necesitatilor si nevoilor grupurilor populationale din aceste zone;

-dezvoltarea si modernizarea infrastructurilor proprii, in calitate de furnizor de lucari si servicii si dotarea acestora cu aparatura/echipamente moderne;

-dezvoltarea resurselor umane ale SC DIGCOM CONSTRUCT SRL in concordanta cu nevoile populatiei.

VI. Grupul tinta al proiectului finantat :

Grup tinta:

-15.000 locuitori ai zonei periferice a orasului.

Beneficiari directi:

-SC DIGCOM CONSTRUCT SRL;

-1.320 vehicule/zi - utilizatorii drumurilor;

-530 agenti economici inregistrati ca avand puncte de lucru in zonele periferice.

Beneficiari indirecti:

-populatia orasului;

-transportatori;

-investitori privati.

VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite, barbati: 6

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 6

VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite, barbati: 6

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 6