Proiecte Regio Nord-Est

REABILITARE GRUP SCOLAR I. V. LITEANU, CORP A, ORAS LITENI, JUD. SUCEAVA

   
Axa 3 - Masura 4 - 23.12.2014 - 12 luni
Localitate : Liteni
Judet : Suceava
Beneficiar : ORASUL LITENI
Stadiu proiect : Finalizat

I. Solicitantul : ORASUL LITENI

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord - Est, Orasul Liteni, jud Suceava

III. Numarul contractului: nr. 4945 /23.12.2014

IV. Valoarea contractului de finantare

Valoare totală a proiectului (RON)

Valoare eligibilă (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget naţional

Contribuţie beneficiar

(RON)

1.419.521,80

1.005.369,22

854.563,84

130.698,00

20.107,38

din care valoarea finanţării nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 985.261,84 lei(98,00 % din valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ : 220.796,86 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :

- imbunatatirea calitatii infrastructurii scolare in orasul Liteni in vederea asigurarii unui proces educational la standarde europene prin asigurarea conditiilor sanitare, de confort termic si de mediu adecvate pentru 319 elevi ai grupului Scolar I.V. Liteanu, corp A.

VI. Grupul ţintă al proiectului finantat :

Grup tinta:

- 319 elevi ai Grupului Scolar I.V. Liteanu.

Beneficiari directi:

- Consiliul Local al orasului Liteni;

- Primaria orasului Liteni;

- Inspectoratul Scolar Judetean;

- Comitetul de Parinti;

- cadrele didactice si personalul administrativ ai Grupului Scolar I.V. Liteanu.

Beneficiari indirecti:

- populatia orasului Liteni (10314 persoane).

VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :

Unitati de invatamint reabilitate/ modernizate/ echipate - infrastructura pentru educatie preuniversitara: 1

Suprafata desfasurata reabilitata la Grupul Scolar I.V. Liteanu, Corp A, Oras Liteni, Jud. Suceava.: 973,5 mp

Suprafata desfasurata extinsa la Grupul Scolar I.V. Liteanu, Corp A, Oras Liteni, Jud. Suceava,: 92,95 mp

Elevi care beneficiaza de infrastructura de învatamânt preuniversitar reabilitata/ modernizata/ extinsa / echipata: 350

Elevi care beneficiaza de unitati de invatamint reabilitate/ modernizate/ echipate - femei: 175

Elevi care beneficiaza de unitati de invatamint reabilitate/ modernizate/ echipate - barbati: 175

Cresterea eficientei energetice a cladirii.: 100,00 %

VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :

Unitati de invatamint reabilitate/ modernizate/ echipate - infrastructura pentru educatie preuniversitara: 1

Suprafata desfasurata reabilitata la Grupul Scolar I.V. Liteanu, Corp A, Oras Liteni, Jud. Suceava.: 973,5 mp

Suprafata desfasurata extinsa la Grupul Scolar I.V. Liteanu, Corp A, Oras Liteni, Jud. Suceava,: 92,95 mp

Elevi care beneficiaza de infrastructura de învatamânt preuniversitar reabilitata/ modernizata/ extinsa / echipata: 322

Elevi care beneficiaza de unitati de invatamint reabilitate/ modernizate/ echipate - femei: 0

Elevi care beneficiaza de unitati de invatamint reabilitate/ modernizate/ echipate - barbati: 146

Cresterea eficientei energetice a cladirii.: 90,54 %

Afiseaza harta