Proiecte Regio Nord-Est

ACHIZITIONAREA DE UTILAJE SI TEHNOLOGII MODERNE PENTRU SC CADVYLL CONST SRL

   
Axa 4 - Masura 3 - 20.06.2014 - 12 luni
Localitate : Bacau
Judet : Bacau
Beneficiar : SC CADVYLL CONST SRL
Stadiu proiect : Finalizat


Panorama 360

I. Solicitantul : SC CADVYLL CONST SRL

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord Est, Str Siretului, nr 52 A, Mun. Bacau

III. Numarul contractului: nr. 4214 /20.06.2014

IV. Valoarea contractului de finantare

Valoare totala a proiectului (RON)

Valoare eligibila (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget national

Contributie beneficiar

(RON)

1.101.120,00

886.668,00

793.035,86

93.632,14

0,00

din care valoarea finantarii nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 886.668,00 lei(100,00 % din valoarea eligibila a proiectului) aproximativ : 200.000,00 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :

- Cresterea cifrei de afaceri a SC CADVYLL CONST SRL in medie cu 15.69 %, intr-un interval de trei ani de la finalizarea proiectului;

- Imbunatatirea capacitatii logistice a SC CADVYLL CONST SRL, intr-un interval de 12 luni.

VI. Grupul tinta al proiectului finantat :

Grupul tinta al proiectului este reprezentat de:

- salariatii existenti in prezent;

- numarul de viitori angajati ai solicitantului, ca urmare a implementarii proiectului ( 6 noi angajati);

- viitorii clienti ai SC CADVYLL CONST SRL.

Localizare: Grupul tinta este situat in judetele apartinand regiunii Nord-Est.

Beneficiarii directi:

- intreprinderea SC CADVYLL CONST SRL, in calitate de solicitant;

- clientii firmei, beneficiari ai lucrarilor de pregatire a terenului, executate de SC CADVYLL CONST SRL.

Beneficiarii indirecti:

- Agentia Locala a Fortei de Munca Bacau;

- Furnizorii de utilaje din Regiunea Nord-Est;

- agentii economici (58.170 unitati) si institutiile publice din Regiunea Nord-Est, prin implicatiile proiectului asupra dezvoltarii regionale;

- populatia (174.182 locuitori) din Municipiul Bacau;

- populatia (3.712.396 locuitori) din Regiunea Nord-Est.

VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Buldoexcavator: 1

Excavator pe senile: 1

Sistem informatic de minitorizare si ghidare a lucrarilor de excavatie: 1

Locuri de munca nou create - femei: 1

Locuri de munca nou create - barbati: 5

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 6

VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Buldoexcavator: 1

Excavator pe senile: 1

Sistem informatic de minitorizare si ghidare a lucrarilor de excavatie: 1

Locuri de munca nou create - femei: 1

Locuri de munca nou create - barbati: 5

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 6

Afiseaza harta