Proiecte Regio Nord-Est

ACHIZITIE MASINA DE PRELUCRAT PE 4 FETE CU 6 ARBORI PENTRU CONFECTIONAREA GRINZILOR DE LEMN, IN VEDEREA CRESTERII COMPETITIVITATII SI PRODUCTIVITATII SC STONE ACTIV SRL

   
Axa 4 - Masura 3 - 23.12.2013 - 12 luni
Localitate : Vatra Dornei
Judet : Suceava
Beneficiar : SC STONE ACTIV SRL
Stadiu proiect : Finalizat

I. Solicitantul : SC STONE ACTIV SRL

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord - Est, Str Podu Verde, nr 36, cladire, poarta-aprovizionare si cladire hala prelucrare mecanica si lacatuserie, Mun Vatra Dornei, jud Suceava

III. Numarul contractului: nr. 3985 /23.12.2013

IV. Valoarea contractului de finantare

Valoare totala a proiectului (RON)

Valoare eligibila (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget national

Contributie beneficiar

(RON)

1.060.474,97

852.721,65

762.674,24

90.047,41

0,00

din care valoarea finantarii nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 852.721,65 lei(100,00 % din valoarea eligibila a proiectului) aproximativ : 192.583,60 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :

- Consolidarea si dezvoltarea durabila a sectorului productiv prin introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee pentru obtinerea de produse competitive;acest obiectiv este indeplinit prin achizitionarea masinii de prelucrat pe 4 fete cu 6 arbori;

- Adaptarea firmei la noile standarde comunitare; acest obiectiv se va indeplini prin respectarea normelor de mediu impuse de Uniunea Europeana, masuri pe care le detaliem la punctul 3.2. din Cererea de finantare;

- Imbunatatirea veniturilor S.C. S ├×ONE ACTIV S.R.L., sprijinite prin cresterea valorii adaugate a grinzilor din lemn folosite in constructii, ceea ce va duce automat la cresterea cifrei de afaceri; acest obiectiv se va indeplini prin intrarea pe noi piete de desfacere datorita valorii crescute a produselor societatii, care sa permita saltul calitativ si cantitativ.

VI. Grupul tinta al proiectului finantat :

Beneficiarii directi:

- Angajatii firmei ( 1 persoana angajata in prezent + 7 persoane care vor fi angajate)

Beneficiarii indirecti:

- Furnizorii utilajelor care vor fi achizitionate;

- Beneficiarii finali ai proiectului (clientii si potentialii clienti ai societatii).

VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Numar de echipamente achizitionate: 2

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 7

VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Numar de echipamente achizitionate: 2

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 7

Afiseaza harta