Proiecte Regio Nord-Est

MODERNIZAREA SC VISUAL PRINT SRL PRIN ACHIZITIA DE NOI UTILAJE SI TEHNOLOGII DE PRODUCTIE

   
Axa 4 - Masura 3 - 05.12.2013 - 11 luni
Localitate : Bacau
Judet : Bacau
Beneficiar : SC VISUAL PRINT SRL
Stadiu proiect : Finalizat


Panorama 360

I. Solicitantul : SC VISUAL PRINT SRL

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord - Est, Str. Calea Moinesti, nr. 34, jud. Bacau

III. Numarul contractului: nr. 3962 /05.12.2013

IV. Valoarea contractului de finantare

Valoare totala a proiectului (RON)

Valoare eligibila (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget national

Contributie beneficiar

(RON)

601.235,77

479.702,62

429.046,02

50.656,60

0,00

din care valoarea finantarii nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 479.702,62 lei(100,00 % din valoarea eligibila a proiectului) aproximativ : 108.338,82 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :

Obiectiv general:

- cresterea competitivitatii societatii prin cresterea productivitatii muncii si a cifrei de afaceri.

Obietive specifice:

- cresterea cifrei de afaceri a societatii;

- cresterea nivelului calitativ/ reducerea la 70% a intervalului de deservire a comenzilor clientilor;

- angajarea a 2 noi munictori.

VI. Grupul tinta al proiectului finantat :

Beneficiari directi:

- societatea;

- angajatii societatii;

- clientii societatii.

Beneficiari indirecti:

- membrii familiilor angajatilor (9 persoane - medie aproximativa a membrilor unei familii - 3 membri);

- clientii de pe piata specifica locala, judeteana si regionala;

- comunitatea locala si judeteana.

VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Locuri de munca nou create - femei: 1

Locuri de munca nou create - barbati: 1

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 2

VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Locuri de munca nou create - femei: 0

Locuri de munca nou create - barbati: 2

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 2

Afiseaza harta
Galerie de imagini
Vezi ca Slideshow