Proiecte Regio Nord-Est

MODERNIZAREA SI DEZVOLTAREA MICROINTREPRINDERII SC EXPOTECH SRL PRIN CONSTRUCTIA UNEI HALE DE PRODUCTIE SI ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE

   
Axa 4 - Masura 3 - 22.10.2012 - 12 luni
Localitate : Piatra Neamt
Judet : Neamt
Beneficiar : SC EXPOTECH SRL
Stadiu proiect : Finalizat

I. Solicitantul : SC EXPOTECH SRL

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord - Est, localitatea Piatra Neamt, judetul Neamt

III. Numarul contractului: nr. 3489 /22.10.2012

IV. Valoarea contractului de finantare

Valoare totală a proiectului (RON)

Valoare eligibilă (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget naţional

Contribuţie beneficiar

(RON)

917.302,40

735.872,67

658.164,52

77.708,15

0,00

din care valoarea finanţării nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 735.872,67 lei(100,00 % din valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ : 164.908,83 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :

- cresterea competitivitatii firmei EXPOTECH, prin dotarea cu echipamente specifice industriei fabricarii cepurilor din lemn;

- consolidarea pozitiei firmei pe piata locurilor de munca prin crearea de noi locuri de munca stabile si cu calificare competitiva.

VI. Grupul ţintă al proiectului finantat :

Beneficiari directi:

-SC EXPOTECH SRL;

-cei 15 angajati ai solicitantului;

-clientii firmei.

Beneficiari indirecti:

-furnizorii si angajatii altor firme din regiune prin cresterea cererii de materii prime;

-comunitatea locala;

-alte sectoare de activitate care utilizeaza aceste produse.

VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Hala de productie a cepurilor din lemn functionala: 1

Hala de productie a cepurilor din lemn functionala: 1

Locuri de munca nou create - femei: 2

Locuri de munca nou create - barbati: 6

Locuri de munca nou create în microîntreprinderile sprijinite: 8

VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Hala de productie a cepurilor din lemn functionala: 1

Hala de productie a cepurilor din lemn functionala: 1

Locuri de munca nou create - femei: 4

Locuri de munca nou create - barbati: 4

Locuri de munca nou create în microîntreprinderile sprijinite: 8

Afiseaza harta