Proiecte Regio Nord-Est

REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA CU CLASELE I - VIII LOCALITATEA RACAUTI, COMUNA BUCIUMI, JUDETUL BACAU

   
Axa 3 - Masura 4 - 29.08.2014 - 16 luni
Localitate : Buciumi
Judet : Bacau
Beneficiar : COMUNA BUCIUMI
Stadiu proiect : Finalizat


Panorama 360

I. Solicitantul : COMUNA BUCIUMI

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord - Est, localitatea Racauti, judetul Bacau

III. Numarul contractului: nr. 4639 /29.08.2014

IV. Valoarea contractului de finantare

Valoare totală a proiectului (RON)

Valoare eligibilă (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget naţional

Contribuţie beneficiar

(RON)

2.311.624,76

1.366.401,85

1.161.441,57

177.632,24

27.328,04

din care valoarea finanţării nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 1.339.073,81 lei(98,00 % din valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ : 300.086,01 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :

Reabilitarea/modernizarea/ extinderea, dotarea completa cu echipamente IT, conectarea la reteaua de Internet broadband, dotarea cu mobilier didactic a scolii cu clasele I-VIII din satul Racauti, com. Buciumi, judetul Bacau.

VI. Grupul ţintă al proiectului finantat :

Beneficiari directi:

- 100 elevi din clasele I-IV ce frecveneaza scoala din Racauti;

- 110 elevi din clasele V-VIII ce frecveneaza scoala din Racauti.

Beneficiari indirecti:

- persoanele adulte cuprinse in activitatea de invatamant din cadrul scolii din Racauti : 15 profesori si 1 mediator scolar;

- 224 copii cu varsta intre intre 0-7 ani ce vor frecventa in viitor cursurile scolii din satul Racauti;

- familiile beneficiarilor directi;

- intreaga societate a comunei Buciumi.

VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :

Unitati de invatamint reabilitate/ modernizate/ echipate - infrastructura pentru educatie preuniversitara: 1

Extindere realizata la structura existenta:

- un grup sanitar si o incapere pentru centrala termica: 87,78 mp

Echipamente IT achizitionate: 25 repere

Elevi care beneficiaza de infrastructura de învatamânt preuniversitar reabilitata/ modernizata/ extinsa / echipata: 210

Cresterea numarului de scoli cu echipamente IT - nr de PC/100 elevi: 0,11

Copii apartinand grupurilor de populatie dezavantajate care beneficiaza de unitati de invatamant reabilitate / modernizate / extinse / echipate - infrastructura pentru educatie preuniversitara: 210

VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :

Unitati de invatamint reabilitate/ modernizate/ echipate - infrastructura pentru educatie preuniversitara: 1

Extindere realizata la structura existenta:

- un grup sanitar si o incapere pentru centrala termica: 87,78 mp

Echipamente IT achizitionate: 25 repere

Elevi care beneficiaza de infrastructura de învatamânt preuniversitar reabilitata/ modernizata/ extinsa / echipata: 210

Cresterea numarului de scoli cu echipamente IT - nr de PC/100 elevi: 0,8

Copii apartinand grupurilor de populatie dezavantajate care beneficiaza de unitati de invatamant reabilitate / modernizate / extinse / echipate - infrastructura pentru educatie preuniversitara: 210

Afiseaza harta
Galerie de imagini
Vezi ca Slideshow