Proiecte Regio Nord-Est

PERFORMANTA IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR, CU SPRIJIN REGIO

   
Axa 4 - Masura 3 - 30.06.2014 - 6 luni
Localitate : Iasi
Judet : Iasi
Beneficiar : SC AGIM SRL
Stadiu proiect : Finalizat

I. Solicitantul : SC AGIM SRL

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord - Est, Str Petre Vancea, nr 17, mun. Iasi

III. Numarul contractului: nr. 4347 /30.06.2014

IV. Valoarea contractului de finantare

Valoare totala a proiectului (RON)

Valoare eligibila (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget national

Contributie beneficiar

(RON)

821.748,00

662.523,99

592.561,46

69.962,53

0,00

din care valoarea finantarii nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 662.523,99 lei(100,00 % din valoarea eligibila a proiectului) aproximativ : 149.628,26 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :

- Cresterea bazei de utilaje performante necesare prestarii lucrarilor de constructii, cu inca doua astfel de echipamente, in termen de maxim 6 luni de zile de la data demararii implementarii proiectului propus spre finantare.

- Extinderea tehnologiei informatiei in procesul de desfasurare a activitatii societatii;

- Cresterea/dezvoltarea echipei, prin crearea, pana la sfarsitul perioadei de implementare a proiectului, a 5 noi locuri de munca;

VI. Grupul tinta al proiectului finantat :

Beneficiari directi:

- SC AGIM SRL;

- Angajatii actuali, care vor fi instruiti in manipularea noilor utilaje si echipamente TIC;

- 5 noi angajati.

Beneficiari indirecti:

- Clientii actuali;

- Clientii potentiali;

- Familiile noilor angajati;

- Sectorul constructiilor din Regiunea Nord-Est.

VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Locuri de munca nou create - barbati: 5

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 5

VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Locuri de munca nou create - barbati: 4

Locuri de munca nou create - femei: 1

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 5

Afiseaza harta