Proiecte Regio Nord-Est

MODERNIZAREA COMPANIEI BAKFOR SRL PRIN ACHIZITIA UNUI UTILAJ PERFORMANT

   
Axa 4 - Masura 3 - 26.06.2014 - 7 luni
Localitate : Bacau
Judet : Bacau
Beneficiar : SC BAKFOR SRL
Stadiu proiect : Finalizat

I. Solicitantul : SC BAKFOR SRL

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord - Est, Strada Prelungirea Bradului, nr. 25-27, Municipiul Bacau, judetul Bacau

III. Numarul contractului: nr. 4329 /26.06.2014

IV. Valoarea contractului de finantare

Valoare totala a proiectului (RON)

Valoare eligibila (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget national

Contributie beneficiar

(RON)

1.303.426,00

1.047.693,40

785.350,97

92.720,87

169.621,56

din care valoarea finantarii nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 878.071,84 lei(83,81 % din valoarea eligibila a proiectului) aproximativ : 198.308,83 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :

- Consolidarea dezvoltarii durabile a companiei, prin achizitionarea unui buldozer pe senile de ultima generatie, ceea ce va crea premisa crearii a 6 noi locuri de munca, cu norma intreaga pe durata nedeterminata si mentinerea acestora pe o durata de 3 ani;

- Cresterea cifrei de afaceri cu 23,46 % la sfarsitul anului 3 de exploatare fata de anul de referinta 2013;

- Cresterea nivelului tehnic de dotare, prin achizitionarea unui utilaj nou, performant.

VI. Grupul tinta al proiectului finantat :

Beneficiarii directi:

- Societatile comerciale din Regiunea nord-est;

- Societati comerciale de constructii din regiune, care nu dispun de utilaje performante de acest tip si care sunt nevoite sa subcontracteze acest tip de lucrari;

- Autoritatile publice locale si centrale, pentru lucrari de infrastructura si amenajare a teritoriului;

Beneficiarii indirecti:

- Angajatii societatii BAKFOR SRL;

- Locuitorii municipiului Bacau;

- Persoanele aflate in cautarea unui loc de munca;

- Locuitorii municipiului Bacau, datorita contributiei pe care societatea o va avea la bugetul local prin impozite si taxe.

VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 6

VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 6

Afiseaza harta