Proiecte Regio Nord-Est

ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PENTRU ACTIVITATEA DE RADIOLOGIE DENTARA

   
Axa 4 - Masura 3 - 23.06.2014 - 4 luni
Localitate : Radauti
Judet : Suceava
Beneficiar : SC NORD DENT MEDICA SRL
Stadiu proiect : Finalizat

I. Solicitantul : SC NORD DENT MEDICA SRL

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord Est, Municipiul Radauti, str Marasesti, nr 42, judetul Suceava

III. Numarul contractului: nr. 4224 /23.06.2014

IV. Valoarea contractului de finantare

Valoare totala a proiectului (RON)

Valoare eligibila (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget national

Contributie beneficiar

(RON)

114.688,40

113.863,44

101.839,46

12.023,98

0,00

din care valoarea finantarii nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 113.863,44 lei(100,00 % din valoarea eligibila a proiectului) aproximativ : 25.863 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :

- cresterea cifrei de afacaeri a societatii cu peste 10%, fata de anul 2013, intr-un interval de 3 ani de la finalizarea proiectului. - crearea unui loc de munca pana la 31.12.2014.

- extinderea activitatii societatii prin achizitia a 3 echipamente necesare activitatii de radiologie pana la 31.12.2014.

VI. Grupul tinta al proiectului finantat :

Principalii clienti sunt persoane fizice cu afectiuni dentare; 90% din clienti sunt persoane fizice din municipiul Radauti.

Persoane cu varsta cuprinsa intre 5 - 60 de ani.

VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Echipamente: 3

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 1

VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Echipamente: 3

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 1

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite, femei: 1

IX. Informatii suplimentare aferente implementarii proiectului:

Ø Au fost finalizate toate procedurile de achizitie prevazute in contractul de finantare:

- Servicii de management de proiect: 4.354,55

- Furnizare echipamente: 87.090,97

- Servicii de publicitate: 381,00

Ø Pana la finalizarea proiectului a fost depusa o cerere de rambursare, in valoare totala de 113.863,44 lei.

Afiseaza harta