Proiecte Regio Nord-Est

RESTAURAREA ANSAMBLULUI MANASTIREA RACHITOASA IN VEDEREA INTRODUCERII IN CIRCUITUL TURISTIC

   
Axa 5 - Masura 1 - 29.04.2014 - 20 luni
Localitate : Rachitoasa
Judet : Bacau
Beneficiar : MANASTIREA "ADORMIREA MAICII DOMNULUI" RACHITOASA
Stadiu proiect : Finalizat

I. Solicitantul : MANASTIREA "ADORMIREA MAICII DOMNULUI" RACHITOASA

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord - Est, localitatea Rachitoasa, judetul Bacau

III. Numarul contractului: nr. 4144 /29.04.2014

IV. Valoarea contractului de finantare

Valoare totală a proiectului (RON)

Valoare eligibilă (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget naţional

Contribuţie beneficiar

(RON)

28.921.431,60

21.324.519,08

19.270.967,89

1.627.060,81

426.490,38

din care valoarea finanţării nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 20.898.028,70 lei(98,00 % din valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ : 4.683.241,53 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :

- Cresterea contributiei turismului si culturii la dezvoltarea economico-sociala a zonei rurale a localitatii Rachitoasa, judetul Bacau, respectand principiile dezvoltarii durabile si ale protectiei mediului;

- Crearea infrastructurii specifice si necesare valorizarii in circuit turistic a monumentului istoric si intregii mosteniri culturale apartinand regiunii Rachitoasa, ca parte integranta a intregului patrimoniu cultural-istoric al Moldovei;

- Crearea a doua de locuri noi de munca permanete in zona rurala Rachitoasa, dezavantajata din punct de vedere economic si social-oportunitate regionala pentru ocuparea fortei de munca feminine si cea a a tineretului;

- Cresterea pana la 300 a numarului de turisti si vizitatori inclusiv pelerini la Ansamblul Manastirii Rachitoasa, monument istoric de valoare nationala si universala, locas de cult de inalta spiritualitate;

- Extinderea sezonului turistic prin promovarea turismului in zona si mentinerea acestuia deschis permanent vizitatorilor.

VI. Grupul ţintă al proiectului finantat :

Beneficiari directi:

- personalul actual si viitor angajat al Manastirii;

- furnizorii, executantii de lucrari, prestatorii de servicii si colaboratorii lor;

- echipa de management al proiectului;

- membrii institutiei de cult;

- turistii, vizitatorii si particiapntii la manifestarile social culturale;

- mass-media;

- colaboratori interni si internationali.

Beneficiari indirecti:

- furnizorii si clientii existenti si potentiali, beneficiarii lucrarilor executate si serviciilor prestate;

- agentii economici regionali si locali;

- bugetul de stat si bugetul local;

- Ministerul Culturii si Cultelor;

- Biserica Ortodoxa Romana

- comunitatea din zonele limitrofe si zona metropolitana;

- primaria localitatii Rachitoasa;

- tineretul si populatia feminina locala;

- presa si mass-media in general.

VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :

Obiective de patrimoniu restaurate/ amenajate: 1

Proiecte în turism: 1

Proiecte de restaurare/ protectie/ conservare a patrimoniului si de modernizare a infrastructurii conexe: 1

Obiective de patrimoniu restaurate/protejate/conservate si modernizarea infrastructurii conexe - total din care : -National: 1

Vizitatori la obiective turistice: 300

Locuri de munca nou create / mentinute: 2

Locuri de munca nou create / mentinute - femei: 1

Locuri de munca nou create / mentinute - barbati: 1

Cresterea numarului de turisti: 140

VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :

Obiective de patrimoniu restaurate/ amenajate: 1

Proiecte în turism: 1

Proiecte de restaurare/ protectie/ conservare a patrimoniului si de modernizare a infrastructurii conexe- total din care : - National: 1

Vizitatori la obiective turistice: 300

Locuri de munca nou create / mentinute: 2

Locuri de munca nou create / mentinute - femei: 1

Locuri de munca nou create / mentinute - barbati:1

Afiseaza harta