Proiecte Regio Nord-Est

DEZVOLTAREA SC COPEMED SRL PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE MEDICALE

   
Axa 4 - Masura 3 - 31.01.2014 - 12 luni
Localitate : Vaslui
Judet : Vaslui
Beneficiar : SC COPEMED SRL
Stadiu proiect : Finalizat

I. Solicitantul : SC COPEMED SRL

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord - Est, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Vaslui, judetul Vaslui.

III. Numarul contractului: nr. 4025 /31.01.2014

IV. Valoarea contractului de finantare

Valoare totala a proiectului (RON)

Valoare eligibila (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget national

Contributie beneficiar

(RON)

251.625,14

201.662,27

180.366,73

21.295,54

0,00

din care valoarea finantarii nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 201.662,27 lei(100,00 % din valoarea eligibila a proiectului) aproximativ : 45.544,58 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :

- Extindere si acces pe piete noi: a serviciilor medicale;

- Cresterea cifrei de afaceri cu 130% pana la sfarsitul primului an de operare si intretinere, comparativ cu anul 2009;

- crearea a minim 2 noi locuri de munca ( 1 femeie si 1 barbat).

VI. Grupul tinta al proiectului finantat :

Beneficiar direct: SC COPEMED SRL.

Beneficiari indirecti:

- populatia Regiunii Nord-Est;

- agentii economici, parteneri de afaceri ai SC COPEMED SRL;

- administratiile locale si centrale.

VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Locuri de munca nou create - femei: 1

Locuri de munca nou create - barbati: 1

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 2

VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Locuri de munca nou create - femei: 1

Locuri de munca nou create - barbati: 1

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 2

Afiseaza harta