Proiecte Regio Nord-Est

MODERNIZARE DJ 208 H, DN 28B (E58) - COPALAU - CERBU - DRACSANI DJ 297, KM 39+150 - 46+850

   
Axa 2 - Masura 1 - 28.01.2014 - 19 luni
Judet : Botosani
Beneficiar : JUDETUL BOTOSANI
Stadiu proiect : Finalizat


Panorama 360

I. Solicitantul : JUDETUL BOTOSANI

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord - Est, localitatea Botosani, judetul Botosani

III. Numarul contractului: nr. 4038 /28.01.2014

IV. Valoarea contractului de finantare

Valoare totală a proiectului (RON)

Valoare eligibilă (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget naţional

Contribuţie beneficiar

(RON)

18.090.569,16

13.294.162,63

11.499.450,67

1.528.828,70

265.883,26

din care valoarea finanţării nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 13.028.279,37 lei(98,00 % din valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ : 2.919.633,23 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :

Modernizarea DJ 2008H, DN 28B (E58) - Copalau - Cerbu - Dracsani - DJ297, km 39+150 - 46+850.

VI. Grupul ţintă al proiectului finantat :

- Agenti economici (furnizori de produse, servicii, operatori de transport);

- Comunitatea locala;

- Autoritatile publice locale.

VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :

Lungimea drumurilor judetene reabilitate/ modernizate (în afara TEN - T): 7,7 km

Indicator compozit: Lungime drum reabilitat/ modernizat: 7,7 km

VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :

Lungimea drumurilor judetene reabilitate/ modernizate (în afara TEN - T): 7,7 km

Indicator compozit: Lungime drum reabilitat/ modernizat: 7,7 km

 

Afiseaza harta
Galerie de imagini
Vezi ca Slideshow