Proiecte Regio Nord-Est

DEZVOLTAREA SI DOTAREA ACTIVITATII DE SORTARE A DESEURILOR LA SC GAULOS SERV COM SRL SUCEAVA

   
Axa 4 - Masura 3 - 25.11.2013 - 9 luni
Localitate : Suceava
Judet : Suceava
Beneficiar : SC GAULOS SERV COM SRL
Stadiu proiect : Finalizat


Panorama 360

I. Solicitantul : SC GAULOS SERV COM SRL

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord Est, Mun. Suceava, Str. Energeticianului, nr. 1A, jud. Suceava.

III. Numarul contractului: nr. 3940 /25.11.2013

IV. Valoarea contractului de finantare

Valoare totala a proiectului (RON)

Valoare eligibila (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget national

Contributie beneficiar

(RON)

276.677,48

199.170,30

178.137,92

21.032,38

0,00

din care valoarea finantarii nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 199.170,30 lei(100,00 % din valoarea eligibila a proiectului) aproximativ : 45.137,75 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :

- cresterea numarului de angajati ai microintreprinderii, prin crearea de doua locuri de munca permanente, cu norma intreaga, pana la sfarsitul perioadei de implementare;

- organizarea eficienta a sortarii si manipularii deseurilor, prin achizitia de active noi si performante (doua utilaje de lucru, doua echipamente IT, 1 soft, pana la sfarsitul perioadei de implementare);

- cresterea cifrei de afaceri cu 2% in termen de 12 luni de la finalizareaproiectului.

VI. Grupul tinta al proiectului finantat :

Beneficiarul direct: SC GAULOS COM SERV SRL;

Grup tinta: 2 noi angajati;

Beneficiari directi:

- salariatii actuali ai societatii;

- personalul angajat la finalizarea proiectului (2 salariati);

Beneficiaii indirecti:

- entitatile care isi desfasoara activitatea in jud. Suceava.

VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :

Numar echipamente achizitionate: 2 buc

Numar utilaje achizitionate: 2 buc

Numar softuri achizitionate: 1 buc

Microintreprinderi sprijinite: 1

Locuri de munca nou create - barbati: 2

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 2

VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :

Numar echipamente achizitionate: 2 buc

Numar utilaje achizitionate: 2 buc

Numar softuri achizitionate: 1 buc

Microintreprinderi sprijinite: 1

Locuri de munca nou create - barbati: 2

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 2

Afiseaza harta
Galerie de imagini
Vezi ca Slideshow