Proiecte Regio Nord-Est

MODERNIZAREA ACTIVITATII DE SERVICII A SC POLIVALENT SRL - PIATRA NEAMT

   
Axa 4 - Masura 3 - 26.11.2013 - 6 luni
Localitate : Piatra Neamt
Judet : Neamt
Beneficiar : SC POLIVALENT SRL
Stadiu proiect : Finalizat

I. Solicitantul : SC POLIVALENT SRL

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord - Est, Str. Mihai Viteazu, nr. 40, bloc A1, sc. B, et. 3, ap. 21, Piatra Neamt

III. Numarul contractului: nr. 3934 /26.11.2013

IV. Valoarea contractului de finantare

Valoare totala a proiectului (RON)

Valoare eligibila (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget national

Contributie beneficiar

(RON)

1.036.640,00

835.210,00

747.011,82

88.198,18

0,00

din care valoarea finantarii nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 835.210,00 lei(100,00 % din valoarea eligibila a proiectului) aproximativ : 188.628,66 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :

- Cresterea cu minim 5% a cifrei de afaceri in primul an dupa implementarea proiectului. - Cresterea cu minim 3% a profitului firmei in primul an financiar incheiat.

- Diversificarea, modernizarea gamei de servicii si crearea a 4 noi locuri de munca.

VI. Grupul tinta al proiectului finantat :

Beneficiari directi: angajatii firmei si clientii lor.

Beneficiari indirecti: furnizorii, fimra de audit, firma de publicitate si familiile angajatilor.

VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Utilaje achizitionate: 2 buc

Locuri de munca nou create - barbati: 4

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 4

VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Utilaje achizitionate: 2 buc

Locuri de munca nou create - barbati: 4

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 4

Afiseaza harta