Proiecte Regio Nord-Est

ACHIZITIONARE ECHIPAMENTE DE SPECIALITATE NECESARE PRESTARII SERVICIILOR DE CURATENIE PROFESIONALA DESTINATA INTERIORULUI IN CADRUL SC LIGHT CLEANING SRL

   
Axa 4 - Masura 3 - 30.07.2013 - 6 luni
Localitate : Iasi
Judet : Iasi
Beneficiar : SC LIGHT CLEANING SRL
Stadiu proiect : Finalizat


Panorama 360

I. Solicitantul : SC LIGHT CLEANING SRL

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord Est, localitatea Iasi, judetul Iasi

III. Numarul contractului: nr. 3761 /30.07.2013

IV. Valoarea contractului de finantare

Valoare totala a proiectului (RON)

Valoare eligibila (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget national

Contributie beneficiar

(RON)

1.111.440,52

830.070,67

701.409,72

82.841,05

45.819,90

din care valoarea finantarii nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 784.250,77 lei(94,48 % din valoarea eligibila a proiectului) aproximativ : 174.220 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :

- cresterea cifrei de afaceri cu circa 16.000% si a profitului net cu cca. 5.835% in termen de 12 luni de la finalizarea proiectului;

- numar de locuri de munca permanente nou create, cu norma intreaga, in cadrul microintreprinderii - 6;

- echipamente tehnologice de specialitate achizitionate - 15.

VI. Grupul tinta al proiectului finantat :

Grup tinta: totalitatea persoanelor fizice si juridice din municipiul Iasi in special si Regiunea Nord Est in general, interesate de servicii de curatenie profesionala destinata interiorului, oferite de societatea Light Cleaning.

Beneficiari directi: circa 1104 de persoane fizice si juridice din municipiul Iasi si Regiunea de Nord Est.

Beneficiari indirecti: -

- societatea SC LIGHT CLEANING SRL;

- furnizorii de echipamente tehnologice de specialitate si prestatorii de servicii de mentenanta a acestora;

- totalitatea persoanelor fizice si juridice din municipiul Iasi in special si Regiunea Nord Est in general;

- autoritatile publice locale;

- microintreprinderi care activeaza pe piata de curatenie profesionala;

- institutiile de invatamant precum scolile de arte si meserii.

VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Echipamente tehnologice de specialitate: 15 buc

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 6

Locuri de munca nou create – femei: 5

Locuri de munca nou create – barbati: 1

VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Echipamente tehnologice de specialitate: 15 buc

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 6

Locuri de munca nou create – femei: 5

Locuri de munca nou create – barbati: 1

IX. Informatii suplimentare aferente implementarii proiectului:

Ø Au fost finalizate toate procedurile de achizitie prevazute in contractul de finantare:

- Servicii de proiectare: 33.300,00

- Servicii de management de proiect: 8.500,00

- Furnizare echipamente: 804.920,67

- Servicii de audit: 10.000,00

- Servicii de publicitate: 8.500,00

Ø Pana la finalizarea proiectului au fost depuse 2 cereri de rambursare, in valoare totala de 830.070,67 lei.

Afiseaza harta
Galerie de imagini
Vezi ca Slideshow