Proiecte Regio Nord-Est

INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE, STANILESTI

   
Axa 3 - Masura 2 - 04.12.2012 - 20 luni
Localitate : Stanilesti
Judet : Vaslui
Beneficiar : COMUNA STANILESTI
Stadiu proiect : Finalizat

I. Solicitantul : PARTENERIATUL DINTRE COMUNA STANILESTI SI ASOCIATIA COMUNITARA "TOTUL PENTRU VIATA"

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord - Est, Stanilesti, Budu Cantemir, Bogdana - Voloseni, Gura Vaii, Poganesti, Chersacosu, Saratu.

III. Numarul contractului: nr. 3566 /04.12.2012

IV. Valoarea contractului de finantare

Valoare totală a proiectului (RON)

Valoare eligibilă (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget naţional

Contribuţie beneficiar

(RON)

1.323.381,00

920.049,23

782.041,85

119.606,40

18.400,98

din care valoarea finanţării nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 901.648,25 lei(98,00 % din valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ : 202.059,08 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :

- Imbunatatirea infrastructurii fizice sociale in conformitate cu standardele europene prin reabilitarea si echiparea unui centru social de zi pentru persoane varstnice;

- Combaterea riscului de excluziune sociala a persoanelor varstnice prin dezvoltarea unui sistem echitabil, armonizat si integrat de servicii sociale la nivel local;

- Cresterea cu 100% a accesului persoanelor varstnice din comunitate la serviciile sociale oferite in cadrul centrului social de zi reabilitat si echipat;

- Promovarea incluziunii sociale si a imaginii pozitive a infrastructurii serviciilor sociale realizate prin proiect.

VI. Grupul ţintă al proiectului finantat :

- Beneficiari directi: peroanele varstnice cu domiciliul stabil in comuna Stanilesti, care au implinit varsta de pensionare si se afla in situatii de dificultate sau risc (circa 1275 persoane).

- Beneficiari indirecti: familiile beneficiarilor directi, 36 persoane angajate in perioada de executie, 4 persoane angajate in faza operationala a centrului social, institutiile de profil, comunitatea locala.

VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :

Centre sociale reabilitate/ modernizate/ extinse /echipate: 1

Centru social de zi reabilitat in localitatea STANILESTI, jud. Vaslui: 1

Centru social de zi complet echipat: 1

VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :

Centre sociale reabilitate/ modernizate/ extinse /echipate: 1

Centru social de zi reabilitat in localitatea STANILESTI, jud. Vaslui: 1

Centru social de zi complet echipat: 1

Afiseaza harta