Proiecte Regio Nord-Est

REABILITAREA SI MODERNIZAREA CENTRULUI DE TINERET IN ORASUL COMANESTI, JUDETUL BACAU

   
Axa 1 - Masura 1 - 16.11.2012 - 19 luni
Localitate : Comanesti
Judet : Bacau
Beneficiar : ORASUL COMANESTI
Stadiu proiect : Finalizat


Panorama 360

I. Solicitantul : ORASUL COMANESTI

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord - Est, localitatea Comanesti, judetul Bacau

III. Numarul contractului: nr. 3572 /16.11.2012

IV. Valoarea contractului de finantare

Valoare totala a proiectului (RON)

Valoare eligibila (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget national

Contributie beneficiar

(RON)

1.083.295,28

603.576,34

484.973,59

106.531,22

12.071,53

din care valoarea finantarii nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 591.504,81 lei(98,00 % din valoarea eligibila a proiectului) aproximativ : 133.588,87 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :

- reabilitarea si modernizarea Centrului de tineret din orasul Comanesti si dotarea acestuia cu echipamente specifice.

VI. Grupul tinta al proiectului finantat :

Beneficiari directi:

-Consiliul Local al orasului Comanesti;

-tinerii cu varsta intre 7 si 29 de ani, beneficiari ai serviciilor Centrului de tineret.

Beneficiari indirecti:

-23844 locuitori ai orasului;

-persoanele cu dizabilitati;

-mediul de afaceri care va beneficia de resurse umane tinere cu nivel ridicat de pregatire;

-proprietarii imobilelor invecinate;

-Regiunea de N-E;

-societatea romaneasca.

VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :

Cladiri reabilitate/modernizate si pregatite pentru noi activitati economice/sociale-infrastructura urbana: 1

Suprafata cladirilor reabilitate/modernizate si pregatite pentru noi activitati economice/sociale-infrastructura urbana: 152,62 mp

Asigurarea de dotari speciale pentru accesul persoanelor cu dizabilitati si in vederea utilizarii cladirii Centralui de tineret: 1

Persoane care beneficiaza de infrastructura reabilitata/ modernizata/ echipata: 150

Persoane care beneficiaza de infrastructura reabilitata/modernizata/echipata-infrastructura pentru servicii sociale, din care: 150

Persoane care beneficiaza de infrastructura reabilitata/modernizata/echipata-infrastructura pentru servicii sociale-femei, inclusiv de etnie roma: 75

Persoane care beneficiaza de infrastructura reabilitata/modernizata/echipata-infrastructura pentru servicii sociale-barbati, inclusiv de etnie roma: 75

Locuri de munca nou create, din care: 5

Locuri de munca nou create-femei: 3

Locuri de munca nou create-barbati: 2

Locuitori ai orasului Comanesti ce beneficiaza de modernizarea infrastructurii sociale: 19.568

Infrastructura de acces pentru persoanele cu dizabilitati din orasul Comanesti, in sediul Centrului de tineret: 1

VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :

Cladiri reabilitate/modernizate si pregatite pentru noi activitati economice/sociale-infrastructura urbana: 1

Suprafata cladirilor reabilitate/modernizate si pregatite pentru noi activitati economice/sociale-infrastructura urbana: 152,62 mp

Asigurarea de dotari speciale pentru accesul persoanelor cu dizabilitati si in vederea utilizarii cladirii Centralui de tineret: 1

Persoane care beneficiaza de infrastructura reabilitata/ modernizata/ echipata: 0

Persoane care beneficiaza de infrastructura reabilitata/modernizata/echipata-infrastructura pentru servicii sociale, din care: 0

Persoane care beneficiaza de infrastructura reabilitata/modernizata/echipata-infrastructura pentru servicii sociale - femei, inclusiv de etnie roma: 0

Persoane care beneficiaza de infrastructura reabilitata/modernizata/echipata-infrastructura pentru servicii sociale-barbati, inclusiv de etnie roma: 0

Locuri de munca nou create, din care: 0

Locuri de munca nou create-femei: 0

Locuri de munca nou create-barbati: 0

Locuitori ai orasului Comanesti ce beneficiaza de modernizarea infrastructurii sociale: 19.568

Infrastructura de acces pentru persoanele cu dizabilitati din orasul Comanesti, in sediul Centrului de tineret: 1

Afiseaza harta
Galerie de imagini
Vezi ca Slideshow