Proiecte Regio Nord-Est

INFIINTARE UNITATE DE ALIMENTATIE DE TIP CATERING IN MUNICIPIUL VASLUI

   
Axa 4 - Masura 3 - 01.11.2012 - 6 luni
Localitate : Vaslui
Judet : Vaslui
Beneficiar : SC XOV FOOD SRL
Stadiu proiect : Finalizat


Panorama 360

I. Solicitantul : SC XOV FOOD SRL

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord Est, localitatea VASLUI, judetul VASLUI

III. Numarul contractului: nr. 3488 /01.11.2012

IV. Valoarea contractului de finantare

Valoare totala a proiectului (RON)

Valoare eligibila (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget national

Contributie beneficiar

(RON)

943.044,80

648.956,82

580.426,98

68.529,84

0,00

din care valoarea finantarii nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 648.956,82 lei(100,00 % din valoarea eligibila a proiectului) aproximativ : 147.406 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :

-se urmareste ca prin achizitia echipamentelor necesare sa se creeze un avantaj concurential care sa permita reducerea dispariltatilor de natura economica de pe piata de profil;

-infiintarea unui serviciu nou pe o piata neexploatata ca atare;

-atingerea unei cote de piata de minim 30%;

-castigarea pozitiei de lider in piata in domeniu;

-cresterea profitabilitatii firmei cu cel putin 30%;

-cresterea cifrei de afaceri cu cel putin 20%;

-dezvoltarea activitatilor prestate de firma prin reducerea costurilor, a consumului de resurse si prin eficientizarea acestora;

-cresterea calitatii serviciilor oferite;

-imbunatatirea capacitatii de implementare a procedurilor de achizitii;

-aprofundarea cunostintelor in domeniu;

-promovarea unui model de buna practica.

VI. Grupul tinta al proiectului finantat :

Grup tinta:

-institutii publice, autoritatile publice locale, agentii economici, organizatorii de evenimente.

Beneficiari directi:

-persoanele nou angajate;

-cca 700 clienti estimati pentru primul an de la operarea investitiei.

Beneficiari indirecti:

-personalul societatii;

-furnizorii de echipamnte si prestatorii de servicii;

-mediul economic si social;

-populatia judetului Vaslui;

-autoritatile publice locale.

VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Echipamente de specialitate achizitionate: 61 buc

Locuri de munca nou create - femei: 3

Locuri de munca nou create - barbati: 2

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 5

VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Echipamente de specialitate achizitionate: 61 buc

Locuri de munca nou create - femei: 5

Locuri de munca nou create - barbati: 2

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 7

 

Afiseaza harta