Proiecte Regio Nord-Est

MODERNIZARE DJ 208 H PADURENI - COSULA - BUDA , KM 34+150 - 39+150

   
Axa 2 - Masura 1 - 12.10.2012 - 23 luni
Localitate : Botosani
Judet : Botosani
Beneficiar : JUDETUL BOTOSANI
Stadiu proiect : Finalizat

I. Solicitantul : JUDETUL BOTOSANI

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord - Est, Judetul Botosani

III. Numarul contractului: nr. 3531 /12.10.2012

IV. Valoarea contractului de finantare

Valoare totală a proiectului (RON)

Valoare eligibilă (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget naţional

Contribuţie beneficiar

(RON)

14.666.621,32

9.402.696,23

8.133.332,24

1.081.310,07

188.053,92

din care valoarea finanţării nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 9.214.642,31 lei(98,00 % din valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ : 2.064.998,39 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :

- Asigurarea conexiunii retelei de drumuri judetene la reteaua TEN, prin drumurile europene E58, E581, E85 in vederea cresterii gradului de dezvoltare economica a regiunii;

- Imbunatatirea conexiunii retelei de drumuri judetene la reteaua nationala prin reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 208H ce asigura legatura intre localitatile Padureni-Cosula-Buda (E58);

- Cresterea gradului de siguranta si confort a circulatiei pe drumul judetean DJ 208H prin reabilitarea si modernizarea acestuia;

- Eficientizarea transportului de persoane, marfuri si servicii, prin reducerea costurilor de transport si economisirea de timp si energie datorita scurtarii distantelor de deplasare;

- Fluidizarea traficului in localitatile pe care le strabate;

- Realizarea unei legaturi mai rapide intre localitatile Buda (E58) si Vorona, care are un potential turistic deosebit (Manastirea Vorona);

- Facilitarea accesului populatiei, marfurilor si serviciilor din regiune catre coridorul IX Paneuropean, prin drumul european E581;

- Stimularea schimburilor comerciale si a investitiilor din regiune prin facilitarea accesului la pietele regionale;

- Imbunatatirea accesului populatiei din regiune la serviciile de sanatate, asistenta sociala, educatie.

VI. Grupul ţintă al proiectului finantat :

- agenti economici;

- comunitatea locala;

- autotitatile publice locale.

VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :

Lungimea drumurilor judetene reabilitate/ modernizate (în afara TEN - T): 5 km

Km drum modernizat: 5 km

VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :

Lungimea drumurilor judetene reabilitate/ modernizate (în afara TEN - T): 5 km

Km drum modernizat: 5 km

Afiseaza harta