Proiecte Regio Nord-Est

DEZVOLTAREA SI CRESTEREA COMPETITIVITATII SERVICIILOR IN CONSTRUCTII LA SC CCFV CONSULTING 2000 SRL DIN LOCALITATEA IASI, JUDETUL IASI

   
Axa 4 - Masura 3 - 12.09.2012 - 6 luni
Localitate : Iasi
Judet : Iasi
Beneficiar : SC CCFV CONSULTING 2000 SRL
Stadiu proiect : Finalizat

I. Solicitantul : SC CCFV CONSULTING 2000 SRL

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord Est, localitatea IASI, judetul IASI

III. Numarul contractului: nr. 3464 /12.09.2012

IV. Valoarea contractului de finantare

Valoare totala a proiectului (RON)

Valoare eligibila (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget national

Contributie beneficiar

(RON)

1.011.445,68

809.719,75

724.213,34

85.506,41

0,00

din care valoarea finantarii nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 809.719,75 lei(100,00 % din valoarea eligibila a proiectului) aproximativ : 186.408,16 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :

-cresterea cifrei de afaceri;

-crearea si asigurarea de noi locuri de munca;

-imbunatatirea bazei materiale specifice activitatii, in vederea cresterii capacitatii de executie si a calitatii lucrarilor.

VI. Grupul tinta al proiectului finantat :

Beneficiari directi:

-SC CCVF CONSULTING 2000 SRL.

Beneficiari indirecti:

-clientii existenti si potentiali;

-colaboratorii firmei din sectoarele orizontale;

-comunitatea locala.

VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Achizitie de utilaje si echipamente: 22 buc

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 6

VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Achizitie de utilaje si echipamente: 22 buc

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 6

Locuri de munca nou create – barbati: 6

 

Afiseaza harta