Proiecte Regio Nord-Est

DEZVOLTAREA SC AXA DENTAL CLINIC SRL PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE SI DOTARI MEDICALE PENTRU STOMATOLOGIE

   
Axa 4 - Masura 3 - 13.09.2012 - 12 luni
Localitate : Barlad
Judet : Vaslui
Beneficiar : SC AXA DENTAL CLINIC SRL
Stadiu proiect : Finalizat

I. Solicitantul : SC AXA DENTAL CLINIC SRL

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord Est, localitatea BARLAD, judetul VASLUI

III. Numarul contractului: nr. 3460 /13.09.2012

IV. Valoarea contractului de finantare

Valoare totala a proiectului (RON)

Valoare eligibila (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget national

Contributie beneficiar

(RON)

653.238,71

526.910,39

471.268,65

55.641,74

0,00

din care valoarea finantarii nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 526.910,39 lei(100,00 % din valoarea eligibila a proiectului) aproximativ : 119.684 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :

-cresterea cifrei de afaceri cu minim 500%;

-crearea de minim 4 noi locuri de munca.

VI. Grupul tinta al proiectului finantat :

Beneficiari directi:

-SC AXA DENTAL CLINIC SRL.

Beneficiari indirecti:

-populatia Regiunii Nord-Est;

-agentii economici, parteneri de afaceri ai SC AXA DENTAL CLINIC SRL, care vor inregistra o crestere economica in baza relatiilor/acordurilor de colaborare/parteneriat;

-administratiile locale si centrale.

VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Locuri de munca nou create - femei: 2

Locuri de munca nou create - barbati: 2

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 4

VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Locuri de munca nou create - femei: 4

Locuri de munca nou create - barbati: 0

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 4

 

Afiseaza harta