Proiecte Regio Nord-Est

MODERNIZARE TEHNOLOGICA LA SC NORDIC STAR MULTIPRODUCT SRL

   
Axa 4 - Masura 3 - 17.09.2012 - 12 luni
Localitate : Vatra Dornei
Judet : Suceava
Beneficiar : SC NORDIC STAR MULTIPRODUCT SRL
Stadiu proiect : Finalizat

I. Solicitantul : SC NORDIC STAR MULTIPRODUCT SRL

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord Est localitatea Vatra Dornei, judetul Suceava

III. Numarul contractului: nr. 3448 /17.09.2012

IV. Valoarea contractului de finantare

Valoare totala a proiectului (RON)

Valoare eligibila (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget national

Contributie beneficiar

(RON)

619.730,92

497.680,00

445.124,99

52.555,01

0,00

din care valoarea finantarii nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 497.680,00 lei(100,00 % din valoarea eligibila a proiectului) aproximativ : 112.077,47 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :

-realizarea unei sectii modernizate de procesare a lemnului in municipiul Vatra Dornei;

-cresterea cifrei de afaceri la SC NORDIC STAR MULTIPRODUCT SRL ca urmare a modernizarii sectiei de procesare a materialului lemnos;

-crearea a 4 locuri de munca.

VI. Grupul tinta al proiectului finantat :

Beneficiari directi:

-SC NORDIC STAR MULTIPRODUCT SRL.

Beneficiari indirecti:

-bugetul de stat;

-populatia locala prin cresterea sigurantei ocupationale.

VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Locuri de munca nou create - barbati: 4

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 4

VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Locuri de munca nou create - barbati: 4

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 4

 

Afiseaza harta