Proiecte Regio Nord-Est

REABILITAREA SI MODERNIZAREA UNITATII DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA LOCALITATEA ZVORISTEA, JUD. SUCEAVA

   
Axa 3 - Masura 2 - 08.08.2012 - 12 luni
Localitate : Zvoristea
Judet : Suceava
Beneficiar : COMUNA ZVORISTEA
Stadiu proiect : Finalizat

I. Solicitantul : COMUNA ZVORISTEA

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord - Est, Zvoristea, Suceava

III. Numarul contractului: nr. 3345 /08.08.2012

IV. Valoarea contractului de finantare

Valoare totală a proiectului (RON)

Valoare eligibilă (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget naţional

Contribuţie beneficiar

(RON)

1.218.446,77

708.656,65

602.358,15

92.125,36

14.173,14

din care valoarea finanţării nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 694.483,51 lei(98,00 % din valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ : 155.633,53 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :

- reabilitarea si modernizarea unitatii de asistenta medico-sociala, localitatea Zvoristea, judetul Suceava, pana la finalul implementarii proiectului.

VI. Grupul ţintă al proiectului finantat :

Grupul tinta:

- 15 persoane bolnave care beneficaiza in prezent de Serviciul medico-social Zvoristea;

- 25 de persoane care vor beneficia de serviciile unitatii medico-sociale;

Beneficiarii directi:

- Directia de Asistenta Sociala a comunei Zvoristea;

- Consiliul Judetean Suceava;

- Consiliul local comuna Zvoristea;

- Unitatea de asistenta medico-sociala Zvoristea;

- 9 noi angajati ai Unitatii medico-sociale;

Beneficiarii indirecti:

- Comuna Zvoristea;

- Sistemul de asistenta sociala a judetului Suceava;

- Locuitorii judetului Suceava;

- Locuitorii comunei si imprejurimi.

VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :

Centre sociale reabilitate/ modernizate/ extinse / echipate: 1

VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :

Centre sociale reabilitate/ modernizate/ extinse / echipate: 1

Afiseaza harta