Proiecte Regio Nord-Est

AMENAJARE ZONA CENTRALA IN MUNICIPIUL ONESTI, JUDETUL BACAU

   
Axa 1 - Masura 1 - 07.05.2012 - 30 luni
Localitate : Onesti
Judet : Bacau
Stadiu proiect : Finalizat

I. Solicitantul : MUNICIPIUL ONESTI

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord - Est, localitatea Onesti, judetul Bacau

III. Numarul contractului: nr. 3021 /07.05.2012

IV. Valoarea contractului de finantare

Valoare totală a proiectului (RON)

Valoare eligibilă (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget naţional

Contribuţie beneficiar

(RON)

10.622.979,71

6.472.982,21

5.201.041,21

1.142.481,36

129.459,64

din care valoarea finanţării nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 6.343.522,57 lei(98,00 % din valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ : 1.421.581,38 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :

- modernizarea infrastructurii stradale din zona centrala a municipiului Onesti in vederea asigurarii unui trafic eficient cu impact asupra dezvoltarii locale durabile.

VI. Grupul ţintă al proiectului finantat :

Grup tinta:

- cca 7800 persoane ce locuiesc in zona tinta;

- peste 50 agenti economici ce isi au sediul in zona centrala;

- 17 institutii.

Beneficiari directi:

- municipiul Onesti in calitate de beneficiar.

Beneficiari indirecti:

- 43616 locuitori ai municipiului Onesti;

- 50000 de vizitatori anuali ai Parcului Libertatii;

- vizitatorii Salii Polivalente;

- personalul institutiilor si a agentilor economici din zona;

- elevii intitutiilor de invatamant din zona;

- 40 persoane angajate temporar si 7 angajate permanent.

VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :

Locuitori care beneficiaza de implementarea proiectelor din planurile integrate de dezvoltare urbana: 51.416

Proiecte care asigura imbunatatirea infrastructurii urbane si serviciilor urbane, inclusiv transport urban: 1

Locuitori care beneficiaza de implementarea proiectelor din planurile integrate de dezvoltare urbana: 51.416

VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :

Locuitori care beneficiaza de implementarea proiectelor din planurile integrate de dezvoltare urbana: 39.172

Proiecte care asigura imbunatatirea infrastructurii urbane si serviciilor urbane, inclusiv transport urban: 1

Locuitori care beneficiaza de implementarea proiectelor din planurile integrate de dezvoltare urbana: 39.172

Afiseaza harta