Proiecte Regio Nord-Est

REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STRADA HENRI COANDA NR. 9 CU DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE

   
Axa 1 - Masura 1 - 20.05.2012 - 19 luni
Localitate : Bacau
Judet : Bacau
Beneficiar : MUNICIPIUL BACAU
Stadiu proiect : Finalizat

I. Solicitantul : MUNICIPIUL BACAU

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord Est, loc. Bacau, jud. Bacau

III. Numarul contractului: nr. 3142 /20.05.2012

IV. Valoarea contractului de finantare

Valoare totala a proiectului (RON)

Valoare eligibila (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget national

Contributie beneficiar

(RON)

3.136.866,47

1.177.885,29

946.430,83

207.896,75

23.557,71

din care valoarea finantarii nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 1.154.327,58 lei(98,00 % din valoarea eligibila a proiectului) aproximativ : 261.603,98 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :

- reabilitarea si modernizarea imobilului din str. Henri Coanda nr. 9 cu destinatia de locuinte sociale;

- majorarea stocului de locuinte sociale cu un numar de 49 de unitati;

- asigurarea unor conditii de locuire decente pentru un numar de persoane dezavantajate;

- imbunatatirea eficientei energetice a cladirii vizate prin proiect;

- scaderea riscului de criminalitate si delicventa reprezentat de existenta imobilului dezafectat.

VI. Grupul tinta al proiectului finantat :

Beneficiari directi:

- minim 97 de persoane defavorizate care vor locui in locuintele sociale create prin proiect;

- locuitorii care au domiciliul / locul de munca in vecinatatea caldirii reabilitate;

- locuitorii care circula frecvent pe strada Henri Coanda;

- persoanele care vor fi angajate temporar sau permanent cu ocazia implementarii proiectului (30 de persoane in faza de executie si 1 persoana angajata permanent in perioada de operare a investitiei);

- primaria municipiului Bacau;

Beneficiari indirecti:

- ceilalti locuitori ai municipiului Bacau;

- intreprinderile si institutiile care au sediul pe sau in apropierea strazii Henri Coanda.

VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :

Locuitori care beneficiaza de implementarea proiectelor din planurile integrate de dezvoltare urbana: 177.087

Proiecte care asigura reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv locuinte sociale si imbunatatirea serviciilor sociale: 1

Cladiri reabilitate/modernizate si pregatite pentru locuinte sociale-infrastructura urbana: 1

Suprafata cladirilor reabilitate/modernizate si pregatite pentru locuinte sociale-infrastructura urbana: 1.934,8 mp

Numar locuinte nou create: 49

Locuri de munca temporare pe perioada de executie a lucrarilor: 30

Persoane care beneficiaza de infrastructura reabilitata/ modernizata/ echipata: 97

Persoane care beneficiaza de infrastructura reabilitata/modernizata-infrastructura pentru servicii sociale din care: 97

Persoane care beneficiaza de infrastructura reabilitata/modernizata-infrastructura pentru servicii sociale, femei: 48

Locuri de munca nou create si mentinute: 1

VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :

Locuitori care beneficiaza de implementarea proiectelor din planurile integrate de dezvoltare urbana: 133.460

Proiecte care asigura reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv locuinte sociale si imbunatatirea serviciilor sociale: 1

Cladiri reabilitate/modernizate si pregatite pentru locuinte sociale-infrastructura urbana: 1

Suprafata cladirilor reabilitate/modernizate si pregatite pentru locuinte sociale-infrastructura urbana: 1.934,8 mp

Numar locuinte nou create: 49

Locuri de munca temporare pe perioada de executie a lucrarilor: 30

Persoane care beneficiaza de infrastructura reabilitata/ modernizata/ echipata: 97

Persoane care beneficiaza de infrastructura reabilitata/modernizata-infrastructura pentru servicii sociale din care: 97

Persoane care beneficiaza de infrastructura reabilitata/modernizata-infrastructura pentru servicii sociale, femei: 48

Locuri de munca nou create si mentinute: 1

Afiseaza harta