Proiecte Regio Nord-Est

REABILITARE PASAJ LETEA DIN MUNICIPIUL BACAU

   
Axa 1 - Masura 1 - 26.04.2012 - 17 luni
Localitate : Bacau
Judet : Bacau
Beneficiar : MUNICIPIUL BACAU
Stadiu proiect : Finalizat


Panorama 360

I. Solicitantul : MUNICIPIUL BACAU

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord - Est, Bacau, jud. Bacau

III. Numarul contractului: nr. 3045 /26.04.2012

IV. Valoarea contractului de finantare

Valoare totala a proiectului (RON)

Valoare eligibila (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget national

Contributie beneficiar

(RON)

7.248.240,02

4.522.662,53

3.633.959,34

798.249,94

90.453,25

din care valoarea finantarii nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 4.432.209,28 lei(98,00 % din valoarea eligibila a proiectului) aproximativ : 1.000.995,82 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :

- imbunatatirea accesibilitatii si nivelului de serviciu a retelei stradale majore a municipiuliu Bacau;

- cresterea vitezei medii de circulatie si implicit, a fluentei de circulatie pe strazile deservite cu 17,5%;

- cresterea mobilitatii populatiei si a bunurilor;

- reducerea timpului de transport prin reducerea cheltuielelor cu combustibilul si intretinerea autivehiculelor.

VI. Grupul tinta al proiectului finantat :

Beneficiari directi:

- locuitorii care au domiciliul pe strazile din zona pasajului Letea;

- locuitorii/firmele care circula frecvent pe pasajul Letea;

- Primaria mun. Bacau;

- locuitorii localitatilor invecinate;

- persoanele care vor fi angajate permanent sau temporar cu ocazia sau in urma implementarii proiectului (50 persoane in faza de executie si 2 persoane angajate permanent in perioada de operare a investitiei)

Beneficiari indirecti:

- locuitorii care utilizeaza cu o frecventa redusa strazile reabilitate;

- celelalte intreprinderi si institutii ale municipiului Bacau;

- alti participanti la trafic care utilizeaza infrastructura rebilitata.

VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :

Proiecte care asigura imbunatatirea infrastructurii urbane si serviciilor urbane, inclusiv transport urban: 1

Suprafata spatiilor publice reabilitate-infrastructura urbana: 11.211,95 mp

Lungime pasaj reabilitat: 377,36 m

Lungime rampe acces reabilitate: 375,12 m

Locuri de munca temporare nou create in perioada de executie: 50

Locuri de munca permanente nou create: 2

VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :

Proiecte care asigura imbunatatirea infrastructurii urbane si serviciilor urbane, inclusiv transport urban: 0

Suprafata spatiilor publice reabilitate-infrastructura urbana: 9.530,16 mp

Lungime pasaj reabilitat: 328,3 m

Lungime rampe acces reabilitate: 326,35 m

Locuri de munca temporare nou create in perioada de executie: 50

Locuri de munca permanente nou create: 0

Afiseaza harta
Galerie de imagini
Vezi ca Slideshow