Proiecte Regio Nord-Est

REABILITAREA SI DOTAREA CU ECHIPAMENTE A CENTRULUI SOCIAL PENTRU INGRIJIRE PERSOANE VARSTNICE

   
Axa 1 - Masura 1 - 26.04.2012 - 22 luni
Localitate : Bacau
Judet : Bacau
Beneficiar : MUNICIPIUL BACAU
Stadiu proiect : Finalizat


Panorama 360

I. Solicitantul : MUNICIPIUL BACAU

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord Est, localitatea BACAU, judetul BACAU

III. Numarul contractului: nr. 3027 /26.04.2012

IV. Valoarea contractului de finantare

Valoare totala a proiectului (RON)

Valoare eligibila (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget national

Contributie beneficiar

(RON)

4.516.649,52

1.894.493,90

1.522.225,85

334.378,17

37.889,88

din care valoarea finantarii nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 1.856.604,02 lei(98,00 % din valoarea eligibila a proiectului) aproximativ : 420.760,12 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :

- Obtinerea de spatii utilizabile in conditii de siguranta si sanatate pentru beneficiari;

- Cresterea numarului de beneficiari asistati;

- Imbunatatirea calitatii serviciilor sociale acordate.

VI. Grupul tinta al proiectului finantat :

Beneficiari directi:

- 210 persoane varstnice (184 persoane gazduite in prezent si 26 de persoane varstnice ce urmeaza a fi gazduite de Centru)

- 102 membri a personalului Centrului social (personal medical, tehnic, de specialitate, etc) din care vor face atat cei 92 de angajati deja existenti cat si cei 10 care vor fi angajati in urma reabilitarii.

Beneficiari indirecti:

- Primaria municipiului bacau

- Membrii familiilor si apartinatorilor persoanelor varstnice asistate in cadrul Centrului.

VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :

Locuitori care beneficiaza de implementarea proiectelor din planurile integrate de dezvoltare urbana: 177.087

Proiecte care asigura reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv locuinte sociale si imbunatatirea serviciilor sociale: 1

Centre sociale reabilitate/echipate: 1

Persoane care beneficiaza de infrastructura reabilitata/ modernizata/ echipata: 210

VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :

Locuitori care beneficiaza de implementarea proiectelor din planurile integrate de dezvoltare urbana: 133.460

Proiecte care asigura reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv locuinte sociale si imbunatatirea serviciilor sociale: 1

Centre sociale reabilitate/echipate: 1

Persoane care beneficiaza de infrastructura reabilitata/ modernizata/ echipata: 162

Afiseaza harta
Galerie de imagini
Vezi ca Slideshow