Proiecte Regio Nord-Est

EXTINDERE, SUPRAETAJARE C2 SI AMENAJARE CURTE - FUNDATIA "SF. IOAN BOSCO", CENTRU DE ZI "DOMINIC SAVIO"

   
Axa 3 - Masura 2 - 19.03.2012 - 12 luni
Localitate : Bacau
Judet : Bacau
Beneficiar : FUNDATIA "SFANTUL IOAN BOSCO"
Stadiu proiect : Finalizat


Panorama 360

I. Solicitantul : FUNDATIA "SFANTUL IOAN BOSCO"

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord Est, localitatea BACAU, judetul BACAU

III. Numarul contractului: nr. 2939 /19.03.2012

IV. Valoarea contractului de finantare

Valoare totala a proiectului (RON)

Valoare eligibila (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget national

Contributie beneficiar

(RON)

3.442.413,08

2.542.151,24

2.160.828,55

330.479,66

50.843,03

din care valoarea finantarii nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 2.491.308,21 lei(98,00 % din valoarea eligibila a proiectului) aproximativ : 573.531,98 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :

-cresterea cu 50% a accesului la serviciile Centrului de Zi "Dominic Savio" al Fundatiei Sf. Ioan Bosco din Bacau, prin extinderea si amenajarea infrastructurii, pentru copii cu varsta intre 7-16 ani proveniti din familii defavorizate din Municipiul Bacau si imprejurimile acestuia, in vederea prevenirii abandonului scolar si a situatiilor cu risc de marginalizare sociala;

-dezvoltarea de noi servicii de incluziune sociala in cadrul Fundatiei Sf. Ioan Bosco din Bacau - Serviciul Comunitar pentru Intergrarea Sociala a Tinerilor, prin extinderea infrastructurii aferente, in vederea furnizarii unor servicii de specialitate de consiliere, orientare vocationala si de formare profesionala pentru un numar anual de 50 de tineri defavorizati social din judetul Bacau si imprejurimile acestuia;

-adaptarea infrastructurii serviciilor sociale oferite de catre Fundatia Sf. Ioan Bosco din Bacau la nevoile individuale si de grup ale beneficiarilor in vederea depasirii standardelor minime obligatorii in domeniu.

VI. Grupul tinta al proiectului finantat :

Beneficiari directi:

-copii cu varsta intre 7-16 ani si parintii acestora;

-tineri cu varsta intre 16-26 de ani care vor beneficia de serviciile de integrare sociala.

Beneficiari indirecti:

-persoanalul Fundatiei Sf. Ioan Bosco - Bacau;

-comunitatea Cartierului de Nord din Bacau;

-populatia din municipiul Bacau si din imprejurimile acestuia;

-sistemul de servicii sociale local, judetean si regional.

VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :

Centre sociale reabilitate/ modernizate/ extinse /echipate: 1

Spatiu util extins destinat centrului multifunctional la finalizarea proiectului: 753,15 mp

Capacitate de primire-numar locuri in centru pentru primire beneficiari: 110

Persoane de etnie rroma care beneficiaza de infrastructura reabilitata/moderizata/extinsa/echipata-infrastructura sociala: 25

Centre sociale reabilitate/ modernizate/ extinse /echipate multifunctionale: 1

Persoane care beneficiaza de infrastructura pentru servicii sociale reabilitata/ modernizata/ extinsa /echipata: 110

VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :

Centre sociale reabilitate/ modernizate/ extinse /echipate: 1

Spatiu util extins destinat centrului multifunctional la finalizarea proiectului: 753,15 mp

Capacitate de primire-numar locuri in centru pentru primire beneficiari: 110

Persoane de etnie rroma care beneficiaza de infrastructura reabilitata/moderizata/extinsa/echipata-infrastructura sociala: 3

Centre sociale reabilitate/ modernizate/ extinse /echipate multifunctionale: 1

Persoane care beneficiaza de infrastructura pentru servicii sociale reabilitata/ modernizata/ extinsa /echipata: 80

 

Afiseaza harta
Galerie de imagini
Vezi ca Slideshow