Proiecte Regio Nord-Est

SPRIJINIREA DEZVOLTARII MICROINTREPRINDERII SC ETIS SRL

   
Axa 4 - Masura 3 - 12.03.2012 - 16 luni
Localitate : Suceava
Judet : Suceava
Beneficiar : SC ETIS SRL
Stadiu proiect : Finalizat


Panorama 360

I. Solicitantul : SC ETIS SRL

II. Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord Est, localitatea Suceava, judetul Suceava

III. Numarul contractului: nr. 2902 /12.03.2012

IV. Valoarea contractului de finantare

Valoare totala a proiectului (RON)

Valoare eligibila (RON)

Total eligibil

din care:

FEDR

Buget national

Contributie beneficiar

(RON)

1.076.354,20

783.786,13

768.659,06

0,00

15.127,07

din care valoarea finantarii nerambursabile alocate de MDRT - AM POR : 768.659,06 lei(98,07 % din valoarea eligibila a proiectului) aproximativ : 174.596 EURO

V. Obiectivele specifice proiectului finantat :

-extinderea activitatii microintreprinderii prin construirea unui spatiu de productie modern in Bd-ul Sofia Vicoveanca, municipiul Suceava si prin crearea a 4 locuri de munca timp de 16 luni, pe perioada de implementare a proiectului;

-cresterea competitivitatii microintreprinderii SC ETIS SRL prin dotarea cu utilaje si echipamente performante in vederea crearii unei linii tehnologice in domeniul fabricarii de parti componente ale masinilor unelte pneumatice (furtunuri).

VI. Grupul tinta al proiectului finantat :

Grup tinta:

-microintreprinderi ce au ca obiect de activitate fabricarea de masini unelte pneumatice;

-mediul de afaceri din Regiunea Nord-Est;

-resurse umane angajate de microintreprinderi prestatoare de servicii.

Beneficiari directi:

-SC ETIS SRL;

-3 angajati actuali;

-40 potentiali clienti;

-echipa de implementare a proiectului.

Beneficiari indirecti:

-4 persoane angajate;

-3 persoane instruite;

-Consiliul Local al Municipiului Suceava.

VII. Indicatori de realizare propusi ai proiectului finantat :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Spatiu de productie construit: 1

Programe informatice pentru managementul economico-financiar al activitatii de productie: 1

Echipamente si utilaje achizitionate pentru asamblarea liniei tehnologice: 8

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 4

VIII. Stadiul indeplinirii indicatorilor la data finalizarii proiectului :

Microintreprinderi sprijinite: 1

Spatiu de productie construit: 1

Programe informatice pentru managementul ec-fin al activitatii de productie: 1

Echipamente si utilaje achizitionate pentru asamblarea liniei tehnologice: 8

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite: 4

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite, din care femei: 1

Locuri de munca nou create in microintreprinderile sprijinite, din care barbati: 3

 

Afiseaza harta
Galerie de imagini
Vezi ca Slideshow