Proiecte Regio Nord-Est

VALORIFICAREA TURISTICA A ANSAMBLULUI MITROPOLITAN DIN IASI

   
Axa 5 - Masura 1 - 27.12.2011 - 42 luni
Localitate : Iasi
Judet : Iasi
Beneficiar : MITROPOLIA MOLDOVEI SI A BUCOVINEI
Valoare totala : 60.215.216,33 RON
Valoare POR : 47.668.202,52 RON
Stadiu proiect : Finalizat

Obiectivul general:
-reabilitarea si valorificarea infrastructurii turismului cultural-istoric si religios din Regiunea de Dezvoltare de N-E in vederea stimularii cresterii economice regionale.
Obiectivul specific:
-Reabilitarea Ansamblului� Mitropolitan Iasi, in vederea introducerii acestuia in circuitul turistic cultural-istoric si a valorificarii potentialului turistic al municipiului Iasi.

Activitati:

1.��� Realizarea activitatilor pana la momentul depunerii cererii de finantare;
1.1 Incheierea contractului pentru realizarea Documentatiei tehnico-economice;
1.2 Elaborarea si receptia Documentatieie tehnico-economice;
1.3 Organizarea procedurii de atribuire a contractului de servicii de elaborare a Proiectului Tehnic;
1.4 Elaborarea Cererii de Finanatre si a documentelor anexa;
2.��� Realizarea activitatilor precontractuale;
2.1 Obtinerea avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism, a avizelor specifice, Avizului tehnic ISC si a Acordului ISC;
2.2 Elaborarea si verificarea Proiectului Tehnic;
2.3 Realizarea documentatiei tehnice pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
2.4 Depunerea si analiza Proiectului Tehnic;
2.5 Obtinerea Autorizatiei de Construire;
2.6 Semnarea contractului de finantare;
3.��� Organizarea sedintei de demarare a implementarii proiectului;
4.��� Angajarea Consultantului care va furniza servicii de Management al proiectului;
5.��� Selectarea Dirigintelui de Santier;
6.��� Selectarea Constructorului si executarea lucrarilor de reabilitare;
6.1 Realizarea procedurii de atribuire si semnarea contractului de lucrari;
6.2 Realizarea lucrarilor de constructii;
6.3 Receptie la finalul lucrarilor;
7.��� Selectarea personalului pentru operarea investitiei;
8.��� Realizarea publicitatii proiectului si implementarea Strategiei de promovare;
8.1 Selectarea firmei de publicitate;
8.2 Realizarea publicitatii proiectului si diseminarea rezultatelor obtinute;
8.3 Implementare a stragiei de promovare;
9.��� Monitorizarea, evaluarea si auditul proiectului;
9.1 Monitorizarea si evaluarea proiectului;
9.2 Auditul proiectul.

Rezultate asteptate:

1.��� Ansamblu Mitropolitan reabilitat;
2.��� 6 monumente istorice restaurate/consolidate/conservate/protejate (Catedrala Mitropolitana, Catredrala veche, Palatul Mitropolitan, Biblioteca ecumenica "D. Staniloae", Cancelaria Mitropolitana, Caminul monahal "Sfantul Gheorghe" si Casa "Epivata");
3.��� 20.450,60 mp suprafata restaurata a obiectivelor de patrimoniu;
4.��� 10.210,56 mp amenajari peisagistice realizate;
5.��� 9.089,44 mp suprafata alei pietonale si auto;
6.��� 108 echipamente achizitionate;
7.��� 2 locuri de parcare amenajate exclusiv pentru persoane cu dizabilitati;
8.��� 7 locuri amenajate pentru persoane cu mobilitate redusa;
9.��� 3 persoane nou angajate (2 ghizi turistici si 1 muzeograf);
10.��� 1.155.416 vizitatori in primul an operational.

Grup tinta:
-25638 persoane/an ce practica� turismul cultural-istoric;
-1000000/an pelerini (motivatii religioase).
Beneficiari directi:
-mitropolia Moldovei si Bucovinei in calitate de proprietar;
-3 persoane angajate (2 ghizi turistici,1 muzeograf).
Beneficiari indirecti:
-816910 locuitori ai judetului Iasi;
-Primaria orasului Iasi;
-54 structuri de primire turistica;
-enoriasii bisericii;
-beneficiarii serviciilor de asistenta sociala furnizate de Mitropolia Moldovei si Bucovinei;
-angajatii mitropoliei.

Afiseaza harta